Στην εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ προχωρά η Μυτιληναίος

Στην εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ προχωρά η Μυτιληναίος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 11:20 Δημιουργία 04/06/19, 11:10

Την εξαγορά του 97,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΑΛΜΕ A.E. ανακοίνωσε η Μυτιληναίος.

Η ΕΠΑΛΜΕ δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους.

Όπως τονίζεται από τη Μυτιληναίος στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής της για δίκαιες ανταγωνιστικές πρακτικές, ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Nα μην εξαρτάται η παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου στους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ από τον όρο της προμήθειας των εν λόγω πελατών με πρωτόχυτο αλουμίνιο της Μυτιληναίος (πρώην ΑτΕ), να μην εξαρτάται η προμήθεια πρωτόχυτου αλουμινίου παραγωγής της Μυτιληναίος από τον όρο παροχής υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου από την ΕΠΑΛΜΕ, να διατηρήσουν την παροχή των υπηρεσιών αναχύτευσης στους υφιστάμενους και φερέγγυους πελάτες της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους συμφωνίες, και να μη δεσμεύουν τους πελάτες τους με οποιονδήποτε όρο αποκλειστικότητας αναφορικά με προμήθεια δευτερόχυτου αλουμινίου και παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης, σε γραπτές ή προφορικές συμφωνίες που συνάπτουν.

Αν σου άρεσε κάνε