Αύξηση δαπανών και προσωπικού που απασχολήθηκε το 2021 σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

Αύξηση δαπανών και προσωπικού που απασχολήθηκε το 2021 σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

ΕΛΛΑΔΑ UPD 17:41 Δημιουργία 27/07/23, 17:39
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Αύξηση κατά 6,1% των δαπανών και κατά 6,2% του προσωπικού σε δραστηριότητες έρευνας & ανάπτυξης το 2021 στην Ελλάδα, καταγράφουν τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως η αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.

Αναλυτικότερα, το 2021 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν 2.645,94 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 151,74 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 (ποσοστό αύξησης 6,1%). Σε συνδυασμό με την αύξηση, κατά 9,8%, του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2021, ο δείκτης που εκφράζει τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε σε 1,46% από 1,51% το 2020. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση τα στοιχεία για το 2021, η Ελλάδα βρίσκεται στη 15η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ.

Η στατιστική έρευνα του ΕΚΤ διεξήχθη το 2022 σε φορείς με ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στους τέσσερις τομείς δραστηριοτήτων: επιχειρήσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση, κρατικό τομέα και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

Ο τομέας των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, το 2021 στον τομέα των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 1.245,20 εκατ. ευρώ (0,69% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το 2020. Αύξηση των δαπανών καταγράφεται επίσης στον κρατικό τομέα κατά 9,9% σε σχέση με το 2020.

Στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι δαπάνες κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2020.

Όσον αφορά τις πηγές από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν οι δαπάνες Ε&Α, το 2021 το κράτος αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης με 1.176,27 εκατ. ευρώ (ποσοστό 44,5% επί του συνόλου). Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης το 2021 ήταν οι επιχειρήσεις (ποσοστό 38,3% επί του συνόλου) και το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων επενδύθηκε σε έρευνα και ανάπτυξη που διενεργείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά πηγή χρηματοδότησης με ποσοστό 10% επί του συνόλου.

Η αύξηση των δαπανών το 2021 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στην απασχόληση σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε σχέση με το 2020, αυξήθηκε κατά 6,2% για το συνολικό προσωπικό σε έρευνα και ανάπτυξη και κατά 5,6% για τους ερευνητές. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τομέα των επιχειρήσεων (11% στο συνολικό προσωπικό σε έρευνα και ανάπτυξη και 13% στους ερευνητές).

Αν σου άρεσε κάνε