Παρουσίαση του κοστολογημένου Σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής για αντιπλημμυρική θωράκιση

Παρουσίαση του κοστολογημένου Σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής για αντιπλημμυρική θωράκιση

ΕΛΛΑΔΑ UPD 11:24 Δημιουργία 04/11/21, 11:10
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Άνω των 300 εκατ. ευρώ κοστολογούνται οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο που κατήρτισαν ειδικευμένοι επιστήμονες του Αστεροσκοπείου και του ΕΚΠΑ, για λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής, η οποία το έχει προωθήσει αρμοδίως, ζητώντας την εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων για την άμεση υλοποίηση του, από την Πολιτεία, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωσή της.

Τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων στην Αττική και κυρίως των πυρόπληκτων περιοχών της, παρουσίασε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο επικεφαλής του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Αστεροσκοπείου καθηγητής Χρήστος Κοντοές και η ομάδα του.

Οι ομιλητές στην παρούσα συνεδρίαση κατέδειξαν τα ευρήματα που προέκυψαν από τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν στις πληγείσες περιοχές και παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του Σχεδίου το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει:

- Την καταγραφή και εκτίμηση του εύρους της καταστροφής, την εκτίμηση των κινδύνων πλημμυρών ανά λεκάνη απορροής και κοίτη ρέματος.

- Ιεραρχημένες προτάσεις των απαραίτητων μελετών και έργων.

- Προϋπολογισμό των μελετών και προεκτίμηση κόστους των απαιτούμενων έργων.

Επίσης εξέθεσαν αναλυτικά τους κινδύνους αλλά και τις κοστολογημένες παρεμβάσεις, για τις μελέτες και τα έργα άμεσης προτεραιότητας, προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ και μεσοπρόθεσμης προτεραιότητας προϋπολογισμού 283 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά οι μελετητές παρέθεσαν χαρτογραφημένο το μέγεθος του κινδύνου από το εύρος της καταστροφής το οποίο αποτυπώνεται με την αποτέφρωση άνω των 250.000 δασωμένων στρεμμάτων -εκ των οποίων τα 66.500 ήταν στα Γεράνια, τα 100.000 στα Βίλια και τα 85.000 σε Βαρυπόμπη - Αφίδνες, στην βόρεια Αττική.

Μίλησαν για τις επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο όπου υπάρχουν πολύ μεγάλα ρέματα στα οποία πλέον έχει τριπλασιαστεί ο βαθμός απορροής (επιτάχυνση ροής όμβριων με διασυρμό φερτών κ.λπ.). Ειδικά για τον Σαρανταπόταμο (με τους δεκάδες μεγάλους χείμαρρους) ο οποίος εξαπλώνεται σε τεράστιες περιοχές, η παροχέτευση του νερού μπορεί να ανέλθει στα 256 κ.μ. ανά δευτερόλεπτο. Το γεγονός αυτό σε σύγκριση με το «σπάνιο», όπως χαρακτηρίστηκε, πλημμυρικό φαινόμενο της Μάνδρας που εκδηλώθηκε σε υποδεκαπλάσσια έκταση υπογραμμίζει την επικινδυνότητα. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων ανάσχεσης και συγκράτησης των υδάτων στα ανάντη και στα κατάντη κυρίως πλησίον κατοικημένων περιοχών, με διάφορες παρεμβάσεις, π.χ. στερεοδομές, συρματοκιβώτια κ.λπ.

Στην τοποθέτησή του ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης χαρακτήρισε το σχέδιο ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την Περιφέρεια αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής διοίκησης. «Αποτελεί έναν οδικό χάρτη, στον οποίο αφενός αποτυπώνονται οι κίνδυνοι που υπάρχουν στην Αττική και αφετέρου προτείνονται παρεμβάσεις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες για την αποτελεσματική θωράκιση της Αττικής. Οι προτάσεις αυτές είναι κοστολογημένες και αναδεικνύουν την ανάγκη να διασφαλιστούν οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις από πόρους της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά και μέσω του ταμείου ανάκαμψης, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν επιτρέπουν καμία καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων που απαιτούνται για την προστασία της Αττικής και των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε από τους αρμόδιους φορείς, είτε να υλοποιήσουν οι ίδιοι τα αναγκαία έργα είτε να συμβάλουν στην εξασφάλιση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων προς την Αυτοδιοίκηση για την υλοποίησή τους. Εμείς, από την πλευρά μας, καθημερινά προχωράμε σε παρεμβάσεις αρμοδιότητάς μας χωρίς χρονοτριβές. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό των ρεμάτων και για τον λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει παρατηρητήριο, στο οποίο, σε πραγματικό χρόνο, αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις μας, ενώ έχουμε διπλασιάσει τους προϋπολογισμούς για τις εργασίες καθαρισμών».

Αν σου άρεσε κάνε