ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πιστοληπτική διαβάθμιση «Α» από την ICAP

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πιστοληπτική διαβάθμιση «Α» από την ICAP

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ UPD 10:40 Δημιουργία 07/04/21, 10:35
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Στην κλίμακα Α διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα και διαβάθμιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η ICAP.

Η απόφαση βασίζεται μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

-τη στρατηγική απόφαση του ομίλου για αλλαγή της συμμετοχής των τομέων δραστηριοποίησης στα συνολικά έσοδα με σταδιακή μείωση του κατασκευαστικού κλάδου και αύξηση της συνεισφοράς ΑΠΕ και Παραχωρήσεων, τομείς που έχουν υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής κερδοφορίας.

-τη μακρόχρονη δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, ο οποίος, λόγω της φύσης της δραστηριότητας παρέχει σταθερό cash flow, ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες.

-την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής του τομέα των ΑΠΕ το 2020 σε συνδυασμό με τη διατήρηση υψηλού ανεκτέλεστου υπολοίπου του κατασκευαστικού τομέα του ομίλου (1,5 δισ. ευρώ/30.09.20), περίπου 3 δισ. ευρώ κατά το πρώτο 3μηνο του 2021.

-την επιτυχημένη έκδοση επταετούς ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, η οποία θα επιτρέψει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

-τον ικανοποιητικό δείκτη ταμειακής ρευστότητας, την εύκολη πρόσβαση στις αγορές χρηματοδότησης καθώς και το γεγονός ότι η ωρίμανση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου θα επιτρέψει δυνητικά την ταχύτερη απομόχλευση του ισολογισμού του ομίλου.

Αν σου άρεσε κάνε