Υπηρεσία Ασύλου

Υπ. Μετανάστευσης: Ομαλοποιήθηκε η λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου
ΕΛΛΑΔΑ Δημιουργία 19/05/20, 15:29

Υπ. Μετανάστευσης: Ομαλοποιήθηκε η λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου

Δόθηκε παράταση 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης όλων των αδειών διαμονής όπως και των δελτίων αιτούντων διεθνούς προστασίας ώστε να μην απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους για ανανέωση στην Υπηρεσία