Εμπορικό έλλειμμα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 42,7% σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 05/08/22, 13:48

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 42,7% σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 8.262,5 εκατ. ευρώ έναντι 5.383,9 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 53,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.080,9 εκατ. ευρώ ή 25,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1081,7 εκατ. ευρώ ή 25,7%).

Σελίδα: από 2