Ρύπανση θάλασσας

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ UPD 14:58 Δημιουργία 13/05/22, 14:19

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, τα φαινόμενα ρύπανσης της θάλασσας με απορρίμματα παρουσιάζονται οξυμένα και χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης.