ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά

Ολοκλήρωση εξαγοράς δραστηριοτήτων της ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά από τον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 12/01/22, 13:45

Ολοκλήρωση εξαγοράς δραστηριοτήτων της ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά από τον όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον τομέα των αδρανών υλικών, η επένδυση διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά της Αττικής.