Η Κοινωνία της Πληροφορίας και στο Viber - Τι ισχύει με το Dentist Pass

Η Κοινωνία της Πληροφορίας και στο Viber - Τι ισχύει με το Dentist Pass

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UPD 16:32 Δημιουργία 27/05/23, 16:23
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Για τα σημαντικά έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες και μέσα από το κανάλι στο viber που δημιούργησε η Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς της αναβαθμίζει την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης «η σύμπραξη με τη γνωστή πλατφόρμα, με πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως και εννιά εκατομμύρια χρήστες στην χώρα μας, θα αποτελεί μια ακόμη πύλη άμεσης ενημέρωσης των πολιτών, διαθέσιμη κατευθείαν στο κινητό τους, για τα σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας».

Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί τα τέσσερα τελευταία χρόνια, τον κεντρικό κόμβο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που ενδυναμώνουν την ψηφιακή σχέση του πολίτη με την δημόσια διοίκηση και που προωθούν δυναμικά την χώρα στην 4η βιομηχανική επανάσταση. Διαχειρίζεται περισσότερα από 410 έργα σε διάφορες φάσεις ωριμότητας, πολλά από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 4,9 δισ.

Το «Dentist Pass»

Το τελευταίο έργο που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι το «Dentist Pass», o συνολικός προϋπολογισμός του οποίου φτάνει τα 29.997.126,00 ευρώ.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου υπενθυμίζεται ότι:

-Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου 2023 αίτηση στη σχετική εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

-Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ή δηλώνει τον προσωπικό του Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α.) που διαθέτει, το πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό που επιλέγει για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στα οποία θα λάβει της οδηγίες ενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας που δικαιούται.

-Στη συνέχεια εισάγει τους Α.Μ.Κ.Α. ή ΠΑ.Α.Υ.Π.Α. των παιδιών, για τα οποία δικαιούται να αιτηθεί, αποθηκεύει και υποβάλει οριστικά την αίτησή του. Εν γένει, ο αιτούμενος καλείται να έχει διαθέσιμα και να παράσχει κάθε πληροφορία ή στοιχείο που απαιτείται για: α) την ταυτοποίηση ωφελούμενου/ων και δικαιούχου, β) την επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας της αίτησης και γ) τη μετέπειτα επικοινωνία και διαχείριση της διαδικασίας έγκρισης και έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

-Στις περιπτώσεις που είναι δυνατό, τα ως άνω αναγκαία στοιχεία αντλούνται και διασταυρώνονται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας ΚΕΔ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτόματη επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, δύναται να ζητηθεί κατά περίπτωση η επισύναψη/προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων ή/και συμπλήρωση των αρχικών δηλώσεων από την πλευρά του αιτουμένου.

-Μετά την υποβολή της, κάθε αίτηση ελέγχεται ως προς την πληρότητα και επιλεξιμότητά της μέσω αυτόματων ή μη διασταυρώσεων. Στην περίπτωση που ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, η αίτηση απορρίπτεται και ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να αναρτήσει κατάλληλα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ώστε να επανεξεταστούν η πληρότητα και επιλεξιμότητα της αίτησής του.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία αιτήσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου-δικαιούχου. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα τα στοιχεία του δυνητικού δικαιούχου, όπως αυτά θα καταχωρούνταν και σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τον ίδιο. Πριν από την οριστική υποβολή, η αίτηση εκτυπώνεται, παραδίδεται στο αιτούμενο πρόσωπο για οπτικό έλεγχο προς διόρθωση τυχόν λαθών και υπογραφή και ακολούθως υποβάλλεται οριστικά.

H ψηφιακή χρεωστική κάρτα «Dentist Pass» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι μήνες μετά τον μήνα έκδοσής της, ενώ η πίστωση της οικονομικής διευκόλυνσης θα γίνεται με την έκδοση μίας ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν σου άρεσε κάνε