Το ΚΙΝΑΛ ζητά ενημέρωση για το 5G στην Ελλάδα

Το ΚΙΝΑΛ ζητά ενημέρωση για το 5G στην Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δημιουργία 08/12/20, 14:31

Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με την οποία ζητούν ενημέρωση για την πορεία του 5G στην Ελλάδα και τη διαχείριση του Ταμείου «Φαιστός» κατέθεσαν βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής.

Στο κείμενο της ερώτησης προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη,σημειώνεται πως το Ταμείο «Φαιστός» συστήνεται από την εταιρία «Συμμετοχές 5G ΑΕ», με δυνατότητα δανεισμού ως και 3.000.000 από το Υπερταμείο για την αξιολόγηση των προτάσεων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών που θα επιλεγούν, ενώ στο ενεργητικό του δύνανται να συμμετάσχουν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές.

Σύμφωνα με τους συνυπογράφοντες βουλευτές, τα έσοδα που θα προκύψουν από τις δημοπρασίες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 5G αποτελούν πολύτιμους δημόσιους πόρους, ιδίως σε μια περίοδο που είναι δύσκολο να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της επιδημιολογικής κρίσης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες επενδύσεις ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας για την τύχη της επένδυσης ενώ το Υπερταμείο δεν διαθέτει σχετική τεχνογνωσία στην παρακολούθηση επενδύσεων σε περίπλοκα επιχειρηματικά σχέδια καινοτομικών ψηφιακών εφαρμογών.

Οι συνυπογράφοντες βουλευτές καλούν τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει ποια είναι τα εχέγγυα για τη διαφανή και αμερόληπτη χρήση των δημόσιων πόρων, με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η βέλτιστη διάθεσή τους σε προτάσεις υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου, καθώς και πιο συγκεκριμένα θα είναι το λειτουργικό και διοικητικό κόστος της νέας αυτής δημόσιας επιχείρησης.

Σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου «Φαιστός», οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής θέτουν ζήτημα ασυμβίβαστου, μεταξύ της ιδιότητας μέλους στο ΔΣ και της προηγούμενης συμμετοχής στη διαμόρφωση των όρων και του πλαισίου λειτουργίας του, και ζητούν από τον Υπουργό να διασφαλίσει την χρηστή διοίκηση.

Ακολουθεί η ερώτηση:

«Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.4727/2020 (184 Α’) που ψηφίστηκε πρόσφατα (23/9/2020) προβλέπεται η δημιουργία του ειδικού επενδυτικού κεφαλαίου ‘’Ταμείο Φαιστός’’ με τη δέσμευση του 25% των εσόδων του δημοσίου που θα προκύψουν από το διαγωνισμό του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 5G .

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν σε αυτό το επενδυτικό κεφάλαιο (ήτοι 0,25 x 367 εκ. ευρώ= 91,75 εκατ. ευρώ) προορίζονται να αξιοποιηθούν για επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων που λειτουργούν σε υποδομές 5G στην Ελλάδα.

Το ‘’Ταμείο Φαιστός’’ συστήνεται από την εταιρία «Συμμετοχές 5G ΑΕ», με δυνατότητα δανεισμού ως και 3.000.000 από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. (Υπερταμείο), για την αξιολόγηση των προτάσεων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών που θα επιλεγούν, ενώ στο ενεργητικό του δύνανται να συμμετάσχουν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές.

Επειδή τα έσοδα που θα προκύψουν από τις δημοπρασίες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων 5G αποτελούν πολύτιμους δημόσιους πόρους, σε μια εποχή που είναι δύσκολο να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της επιδημιολογικής κρίσης,

Επειδή οι προβλεπόμενες από το Ν.4727/2020 επενδύσεις του ‘’Ταμείου Φαιστός’’ ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας για την τύχη της επένδυσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αξιοποίηση των πόρων του δημοσίου,

Επειδή η Ε.Ε.Σ.Υ.Π. δε διαθέτει προηγούμενη εμπειρία και σχετική τεχνογνωσία στην αξιολόγηση και στην παρακολούθηση επενδύσεων σε περίπλοκα επιχειρηματικά σχέδια καινοτομικών ψηφιακών εφαρμογών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Υπάρχουν τα εχέγγυα για τη διαφανή και αμερόληπτη χρήση των δημόσιων πόρων και με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει τη βέλτιστη διάθεση των χρημάτων του ‘’Ταμείου Φαιστός’’ σε προτάσεις υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου;

2. Ποιό θα είναι το λειτουργικό και διοικητικό κόστος της νέας αυτής δημόσιας επιχείρησης;

3. Θεωρεί ότι αποτελεί ασυμβίβαστο η συμμετοχή στη διοίκηση του ‘’Ταμείου Φαιστός’’ ατόμων που διαμόρφωσαν τους όρους και το πλαίσιο λειτουργίας του και αν ναι, τι προτίθεται να κάνει για να το διασφαλίσει;»

Αν σου άρεσε κάνε