Παρέμβαση Σπυράκη για τον ΟΑΣΘ

Παρέμβαση Σπυράκη για τον ΟΑΣΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ UPD 08:58 Δημιουργία 04/06/19, 08:53

Στον «αέρα» βρίσκονται οι αστικές συγκοινωνίες στην Θεσσαλονίκη μετά τις τις 3 Δεκεμβρίου 2019, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο στην Κομισιόν.

Την ημερομηνία αυτή λήγει η μεταβατική περίοδος και οι αστικές συγκοινωνίες απελευθερώνονται, αφήνοντας την «καυτή πατάτα» του κρατικοποιημένου, πλέον, ΟΑΣΘ στα χέρια της Ν.Δ. όπως αναφέρει η κα Σπυράκη.

Η ευρωβουλευτής τονίζει ότι «σε απόλυτη αντίθεση με όσα προβλέπονται στο ν.4482/2017, σύμφωνα με τον οποίο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 έπρεπε να έχει οριστικοποιηθεί η ετοιμότητα της ΑΣΥΘ να αναλάβει το συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης και με δεδομένη την 3η Δεκεμβρίου ως καταληκτική ημερομηνία για την απελευθέρωση των συγκοινωνιών, η κυβέρνηση κατεβάζει μολύβια και ουσιαστικά ετοιμάζεται να παραδώσει χάος στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης».

Στην ερώτησή της η κα Σπυράκη αναφέρει: Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης προκειμένου να μετασχηματιστεί στη νέα εταιρία «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης ΑΕ». Με τον Νόμο 4599/2019 δημιουργείται καθεστώς προσλήψεων προσωπικού στην υπό εκκαθάριση εταιρία, υπό συνθήκες περιορισμένου έως και ανύπαρκτου ελέγχου από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή επιλογής προσωπικού για τον δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ).

Ειδικότερα, προβλέπεται η έκδοση προκήρυξης για προσλήψεις οδηγών από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση του ΑΣΕΠ, η οποία έγκριση χορηγείται εντός 15 ημερών. Ωστόσο, σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση εκ μέρους του ΑΣΕΠ.

Έχοντας υπόψη ότι η διαδικασία πρόσληψης, όπως αυτή περιγράφεται, οδηγεί σε προσλήψεις για την υπό εκκαθάριση εταιρία χωρίς να γίνεται εκ των πραγμάτων ουσιαστικός έλεγχος από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή (ΑΣΕΠ), ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχει ενημερωθεί από την ελληνική κυβέρνηση για την πορεία της απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για ενδεχόμενο σχέδιο για τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη μετά τις 3.12.2019;

2.Συνάδουν οι προσλήψεις με μειωμένο έλεγχο του ΑΣΕΠ σε μία υπό εκκαθάριση και μετασχηματισμό εταιρία μεταφορών με καλές πρακτικές εξυγίανσης;

Απαντώντας η κα Μπουλκ τονίζει:

«Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν έχουν ενημερωθεί από την ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την απορρύθμιση των αστικών μεταφορών στη Θεσσαλονίκη ή για το προβλεπόμενο σχέδιο λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη μετά τις 3 Δεκεμβρίου 2019.

Το ενωσιακό δίκαιο, και ειδικότερα ο κανονισμός 1370/2007, δεν διευθετεί το ζήτημα της πρόσληψης προσωπικού από επιχείρηση μεταφορών η οποία βρίσκεται υπό καθεστώς εκκαθάρισης ή αναδιάρθρωσης».

Αν σου άρεσε κάνε