Δήμος Αργιθέας: Πιλοτικό έργο επαναχρησιμοποίησης φερτών υλών από φυσικές καταστροφές

Δήμος Αργιθέας: Πιλοτικό έργο επαναχρησιμοποίησης φερτών υλών από φυσικές καταστροφές

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ UPD 14:55 Δημιουργία 20/07/21, 14:50
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Σύστημα συλλογής, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης φερτών υλών από φυσικές καταστροφές αναπτύσσεται στο Δήμο Αργιθέας του νομού Καρδίτσας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο αποσκοπεί αφενός να θεραπεύσει τις πληγές που άφησε ο «Ιανός» στην ευρύτερη περιοχή και αφετέρου να αποτελέσει «έργο -πιλότο» πρόληψης και αποκατάστασης των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Στο πλαίσιο του έργου, σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Αργιθέας , στην περιοχή Αργύρη, θα εγκατασταθεί με μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ο απαραίτητος κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός , για την συγκέντρωση, διαλογή και διαχείριση των φερτών υλών, που έχουν διασκορπιστεί κατά την εκδήλωση ενός ακραίου φυσικού φαινομένου. Τα υλικά, που θα παράγονται από την διαδικασία αυτή θα επαναχρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αργιθέας. Και παράλληλα δημιουργείται μηχανισμός και σχέδιο δράσης, ώστε να προλαμβάνεται και να επιλύεται κάθε φορά που δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης των φερτών υλών, που συσσωρεύονται εξαιτίας μιας φυσικής καταστροφής.

Ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου δήλωσε: «Με τη συμβολή του Πράσινου Ταμείου, κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους Πολίτες», ο Δήμος Αργιθέας υλοποιεί ένα σπουδαίο έργο με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση της συσσώρευσης των φερτών υλών από την εκδήλωση ενός ακραίου φυσικού φαινομένου, με ταυτόχρονη αξιοποίηση των υλών αυτών, και μέτρηση δεικτών υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της αποδοτικότητας των πόρων.

Ο Δήμος δημιουργεί τεχνολογική υποδομή ανακύκλωσης των υλικών τελευταίας γενιάς, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και παράλληλα θωρακίζοντας το φυσικό απόθεμα της περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της χρονιάς που μας πέρασε , και την σφοδρότητα των χτυπημάτων που δεχτήκαμε, πιστεύουμε ότι η «έξυπνη» προετοιμασία είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή μας στις νέες συνθήκες».

Το έργο, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός έτους υλοποιείται, από το Δήμο Αργιθέας και το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος , με στόχο να αποτελέσει πιλοτική δράση, που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν όλοι οι Δήμοι - μέλη του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα.

Αν σου άρεσε κάνε