Στα 67 ευρώ μεικτά η αύξηση του κατώτατου μισθού

Στα 67 ευρώ μεικτά η αύξηση του κατώτατου μισθού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 13:54 Δημιουργία 17/03/23, 13:49
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Κατά 67 ευρώ στα μεικτά αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου και φτάνει πλέον στα 780 ευρώ από 713 ευρώ, καθώς οι ελάχιστες αποδοχές αυξάνονται κατά 9,4%.

Η καθαρή αύξηση είναι 57,7 ευρώ και έτσι ο καθαρός μισθός αυξάνεται από τα 614,1 στα 667 ευρώ.

Η συνολική μηνιαία επιβάρυνση για τον εργοδότη διαμορφώνεται στα 953,8 ευρώ από 872 ευρώ μέχρει σήμερα, δηλαδή η συνολική επιβάρυνση για τον εργοδότη είναι 81,8 ευρώ.

Τον κατώτατο μισθό εισπράττουν περίπου 585.000 εργαζόμενοι.

Οι αυξήσεις με μια ματιά:

Επιδόματα προϋπηρεσίας

Για όσους έχουν προϋπηρεσία μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 οι ελάχιστες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

-Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 780 ευρώ

-Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 858 ευρώ

-Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 936 ευρώ

-Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.014 ευρώ

Το επίδομα προϋπηρεσίας, ανέρχεται σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις τριετίες για τους υπαλλήλους και 5% για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες για τους εργατοτεχνίτες.

Επίδομα γάμου

Για όσους παίρνουν επίδομα γάμου, το οποίο είναι 10%, οι νέοι ελάχιστοι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

-Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 858 ευρώ

-Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 936 ευρώ

-Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.014 ευρώ

-Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.115 ευρώ

Το επίδομα γάμου δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο αλλά η καταβολή του οφείλεται στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που υπογράφει η ΓΣΕΕ με τους εργοδότες. Συνεπώς το επίδομα γάμου το δικαιούνται σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ αλλά σύμφωνα με την άποψη της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ δευτερευόντως μπορούν να το διεκδικήσουν όλοι οι έγγαμοι μισθωτοί της χώρας.

Επίδομα ανεργίας

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργίας, αλλά και σειρά επιδομάτων που καταβάλει η ΔΥΠΑ. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μηνιαίο επίδομα. Με την αύξηση του μισθού κατά 9.4% από 1η Απριλίου 2023 το επίδομα ανεργίας θα φτάσει στα 479.17 ευρώ.

Πληθωρισμός και ΑΕΠ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι τρεις αυξήσεις του κατώτατου μισθού υπερκαλύπτουν την αύξηση του πληθωρισμού.

Με την αύξηση αυτή η Ελλάδα ανεβαίνει στην 10η θέση της κατάταξης μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Τα επιδόματα της ΔΥΠΑ

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργίας, αλλά και σειρά επιδομάτων που καταβάλει η ΔΥΠΑ.

Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μηνιαίο επίδομα.

Με την αύξηση του μισθού κατά 9.4% από 1η Απριλίου 2023 το επίδομα ανεργίας θα φτάσει στα 479.17 ευρώ.

Aναλυτικότερα:

-Το ειδικό Βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας κι από 227,65 ευρώ διαμορφώνεται στα 249 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

-Το ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων: Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 262,67 ευρώ διαμορφώνεται στα 287.3 ευρώ.

-Το ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 262,67 ευρώ διαμορφώνεται στα 287 ευρώ.

-Το ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 350,23 ευρώ διαμορφώνεται στα 383 ευρώ.

-Το ειδικό εποχικό βοήθημα: Το ύψος του προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ύψους 824,63 ευρώ διαμορφώνεται στα 902 ευρώ.

-Για τα επαγγέλματα των μουσικών-τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ. στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ύψους 557,22 ευρώ διαμορφώνεται στα 609.5 ευρώ.

-Το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων ύψους 437,79 ευρώ διαμορφώνεται στα 479 ευρώ.

Συνολικά τα επιδόματα που αυξάνονται μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού

Επίδομα - Ποσό

-Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός

-Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός

-Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα

-Βοήθημα τρίμηνης παραμονή στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα

-Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα

-Επίσχεσης Εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα

-Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί

-Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. ημερομ/θια

-Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. ημερομ/θια

-Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. ημερομ/θια

-Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών - κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): το 70% των 35 κατ. ημερομ/θια

-Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας

-Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας

-Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομησθίου

-Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού

-Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός

-Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο

-Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% - 90% του κατώτατου μισθού

-Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς

Αν σου άρεσε κάνε