«Καμπανάκι» Κομισιόν στην Ελλάδα για επίσπευση των πληρωμών προς τις επιχειρήσεις

«Καμπανάκι» Κομισιόν στην Ελλάδα για επίσπευση των πληρωμών προς τις επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:24 Δημιουργία 21/05/22, 07:59
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Υπό τη «Δαμόκλειο σπάθη» της παραπομπής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η χώρα, εάν δεν συμμορφωθεί στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίσει να αποπληρώνει με μεγάλη καθυστέρηση τις οφειλές προς τους προμηθευτές του Δημοσίου.

Η Κομισιόν απέστειλε ήδη προειδοποιητική επιστολή για τη σωστή εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας που αφορά στις καθυστερήσεις πληρωμών του Δημοσίου σε ιδιώτες προμηθευτές. Η Οδηγία υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών ή 60 ημερών (εάν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία), δίνοντας παράλληλα το καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπως υπογραμμίζεται, οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και περιορίζουν τόσο την ανθεκτικότητά τους, ιδίως στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, όσο και την ικανότητά τους να γίνουν πιο «πράσινες» και ψηφιακές. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Κομισιόν θα προχωρήσει σε παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι, η χώρα έχει θεσπίσει κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα. Ωστόσο και αυτή η ρύθμιση, σύμφωνα με την Επιτροπή, συνιστά παραβίαση των κανόνων της Ένωσης, όπως αυτοί ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Οδηγία, βάσει της οποίας η Ελλάδα κινδυνεύει με παραπομπή, έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με στόχο την καταπολέμηση της τακτικής των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ειδικότερα των μικρών και μεσαίων.

Τα βασικότερα μέτρα που εισάγονται είναι τα εξής:

-Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται, εντός 30 ημερολογιακών ημερών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 60 ημερολογιακών ημερών.

-Οι επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 60 ημερολογιακών ημερών.

-Οι επιχειρήσεις δικαιούνται να ζητούν αυτομάτως τόκους υπερημερίας για καθυστερημένες πληρωμές, ενώ επίσης μπορούν να λαμβάνουν αυτομάτως ένα ελάχιστο καθορισμένο ποσό ύψους 40 ευρώ ως αποζημίωση για τις δαπάνες είσπραξης. Μπορούν επιπλέον να ζητούν αποζημίωση για όλες τις υπόλοιπες εύλογες δαπάνες είσπραξης.

-Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας αυξάνεται ετησίως σε τουλάχιστον 8% πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα υπολογίζεται ανά ημέρα καθυστέρησης. Οι δημόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να καθορίζουν επιτόκιο υπερημερίας κάτω από αυτό το όριο.

-Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τους κατάφωρα καταχρηστικούς όρους και πρακτικές ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Αν σου άρεσε κάνε