Το φθινόπωρο το «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις»

Το φθινόπωρο το «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:48 Δημιουργία 19/05/22, 08:41
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Εντός του Ιουλίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων (νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.ά.), ενώ για το φθινόπωρο δρομολογείται και το «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις» που θα αφορά σε περισσότερες από 9.500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στις στέγες των κτιρίων. Τα κονδύλια του προγράμματος προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και κύριος στόχος είναι η «θωράκιση» από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους.

Ειδικότερα, οι δύο αυτές παρεμβάσεις έχουν ως εξής:

-Δημόσια κτίρια: Το πρόγραμμα προβλέπει την ενεργειακή ανακαίνιση τουλάχιστον 500 κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και καταλαμβάνουν έκταση περίπου 2,5 εκατ. τ.μ. Προβλέπεται η ετήσια ενεργειακή αναβάθμιση του 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής διοίκησης, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών. Ήδη, έχει υπογραφεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 375 εκ. ευρώ, για τη στήριξη του προγράμματος «Ηλέκτρα» που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 640 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά σε κτίρια του Δημοσίου που εντάσσονται στο μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το οποίο καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και έχουν μεγάλη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

α) Κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΝΠΔΔ, β) Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κ.ά., γ) Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κ.ά.), δ) Εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια, επισκοπεία, και ε) Λοιπά κτίρια που εντάσσονται στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή είναι ΝΠΔΔ, όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Οι επενδύσεις συνδέονται με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων θέρμανσης- ψύξης, τη μόνωση του κτιριακού κελύφους και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και αθλητικές εγκαταστάσεις. Στόχος είναι η εξοικονόμηση 230.000 MWh έως το τέλος του 2025, προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή μετατροπή των κτιρίων σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Εκτιμάται πως τα οφέλη για το Δημόσιο από την εξοικονόμηση ενέργειας θα αγγίξουν τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

-Επιχειρήσεις: Για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα διατεθούν, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικά 450 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους. Βασική έμφαση θα δοθεί στην αυτονομία που μπορεί να προσφέρει η επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδεμένα με μπαταρίες σώρευσης πλεονάζουσας ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα αυτοκαταναλώνουν ενέργεια και θα έχουν χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος.

Εκτιμάται ότι από το σύνολο των επιδοτούμενων επιχειρήσεων οι 8.500 θα είναι μικρές και οι 1.200 μεσαίες και μεγαλύτερες σε διάφορους παραγωγικούς τομείς, όπως στον τουρισμό και στον αγροδιατροφικό τομέα, ενώ δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν και ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια. Το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της.

Προβλέπεται η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.), στην αποθήκευση, στη διανομή προϊόντων, καθώς και στη λειτουργία των εταιρειών (π.χ. αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά.). Επίσης, προβλέπονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση τοιχοποιίας- δαπέδου, στέγης κ.λπ., ενεργειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.).

Με τη συγκεκριμένη δράση αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 10.000 επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 30%. Σημειώνεται ότι, το περιβαλλοντικό «αποτύπωμα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (απασχόληση 0-9 εργαζομένων/96,2% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων), είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευθύνονται για το 15%- 20% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Αν σου άρεσε κάνε