Λάθη και επιπλέον χρεώσεις στα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ

Λάθη και επιπλέον χρεώσεις στα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:46 Δημιουργία 12/05/22, 08:39
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και να ελέγξουν εξονυχιστικά εάν διαπιστώσουν ότι χρεώθηκαν με επιπλέον ποσά του φόρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ανατρέξουν στο έντυπο Ε9 και να τσεκάρουν τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλώσει την περίοδο 2014- 2021.

Εάν έχουν όντως συμπληρώσει λανθασμένα ή με παραλείψεις τα στοιχεία των ακινήτων τους και έχουν χρεωθεί άδικα με επιπλέον ΕΝΦΙΑ στα φετινά εκκαθαριστικά, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, με τις οποίες θα δηλώσουν ορθά τα ακίνητα που κατείχαν την 1/1/2021. Μετά από την ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση του οφειλόμενου φόρου ή μείωση έως και 300 ευρώ. Στις περιπτώσεις που από τις αλλαγές προκύπτει μείωση φόρου πάνω από 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ να προσκομίσει τα δικαιολογητικά στην εφορία, προκειμένου να ελεγχθούν και να ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση.

Εάν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις και στις δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις και για τα παλαιότερα έτη. Οι όποιες αλλαγές επέλθουν μετά από το 2010, θα μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9 των επόμενων ετών, οπότε θα μεταβληθεί και η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2021. Η υποβολή όλων αυτών των διορθωτικών δηλώσεων δεν σημαίνει και την επιβάρυνση των φορολογουμένων με το αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν το Ε9 θα πρέπει να ακολουθήσουν δέκα κινήσεις, ως εξής:

1.Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

2.Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

3.Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

4.Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

5.Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9 ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

6.Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

7.Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

8.Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

9.Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πώς έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

10.Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Αν σου άρεσε κάνε