Έως τα τέλη Μαρτίου η «πρεμιέρα» των φορολογικών δηλώσεων

Έως τα τέλη Μαρτίου η «πρεμιέρα» των φορολογικών δηλώσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:00 Δημιουργία 14/03/22, 08:54
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς η ΑΑΔΕ εξέδωσε τα νέα φορολογικά έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 που θα συμπληρώσουν 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Η πρεμιέρα για τις νέες δηλώσεις προγραμματίζεται έως τα τέλη Μαρτίου, και το έντυπο Ε1 περιλαμβάνει εννέα αλλαγές στους κωδικούς, που, μεταξύ άλλων, αφορούν σε όσους πληρώνουν ενοίκια για τους ίδιους ή τα παιδιά τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και σε όσους είχαν ζημιές από μεταβιβάσεις μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων ή από άλλους τίτλους στη διάρκεια του 2021.

Την ίδια στιγμή, αφαιρέθηκαν από το βασικό έντυπο οι κωδικοί για το ΕΚΑΣ μετά την κατάργηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ενώ, όπως ήταν αναμενόμενο, καταργούνται οι ειδικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν πέρυσι για τους πληττόμενους από την πανδημία και αφορούσαν στις ηλεκτρονικές αποδείξεις και τα τεκμήρια.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, οι νέοι κωδικοί του Ε1 είναι οι εξής:

1.Κωδικοί 043- 044: Αφορούν σε εργαζόμενους που έχουν μεταφέρει τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην ημεδαπή, από πλήρωση νέας θέσης εργασίας.

2.Κωδικοί 873- 874: Αναγράφονται οι μεταφερόμενες ζημιές από την πώληση τίτλων των προηγούμενων φορολογικών ετών, οι οποίες δεν έχουν συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία και γίνεται διάκρισή τους σε ημεδαπής/αλλοδαπής. Ειδικότερα, μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά, μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αναγράφονται στους νέους κωδικούς 873- 874 και αφαιρούνται από το κέρδος του τρέχοντος έτους κατά την εκκαθάριση.

3.Κωδικοί 081, 082, 083: Στο ενοίκιο για κύρια κατοικία της οικογένειας δηλώνεται ο αριθμός δήλωσης μίσθωσης.

4.Κωδικοί 084, 085, 086: Στο ενοίκιο για κατοικία παιδιών τής οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό αναγράφεται ο αριθμός δήλωσης μίσθωσης.

5.Κωδικοί 818- 820- 822: Αφορούν στο πρώτο και δεύτερο παιδί για το ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν.

6.Κωδικός 087: Αφορά σε ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία και κατοικία παιδιών που σπουδάζουν. Δήλωση αριθμού δήλωσης μίσθωσης.

7.Κωδικοί 818, 820 και 822: Συμπληρώνονται από τον/την σύζυγο σε περίπτωση που έχει συμβληθεί στη συγκεκριμένη μίσθωση ή αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την υπόχρεο.

8.Κωδικοί 633- 634: Δηλώνεται το ποσό που καταβλήθηκε σε καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε ΑΕΙ που δεν ασκούν ατομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΕΙ.

9.Κωδικός 033: Συμπληρώνεται για τον υπόχρεο το σύνολο των τέκνων του, ήτοι τα κοινά τέκνα με τη σύζυγο/ΜΣΣ και τα μη κοινά τέκνα του. Ειδικότερα, οι σχετικοί κωδικοί συμπληρώνονται ως εξής:

-στον κωδικό 003 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο ο συνολικός αριθμός των τέκνων του, ήτοι ο αριθμός των κοινών τέκνων με τη σύζυγο και των μη κοινών τέκνων του.

-στον κωδικό 004 συμπληρώνεται από τη σύζυγο ο αριθμός των μη κοινών τέκνων της.

-στον νέο κωδικό 033 συμπληρώνονται από τον σύζυγο ο αριθμός των μη κοινών τέκνων του.

Με άλλες οδηγίες από την ΑΑΔΕ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

-Δηλώσεις συζύγων: Στις κοινές δηλώσεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ΜΣΣ δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

-Ανήλικο τέκνο: Στην περίπτωση που ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση και παράλληλα αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου γονέα, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ίδιας παραγράφου.

-Τροποποιητικές δηλώσεις: Για αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών αναδρομικών ποσών φορολογικού έτους 2015 και επόμενων, για την καταβολή των οποίων αποστέλλεται σχετική πληροφορία στη Φορολογική Διοίκηση από τον καταβάλλοντα αυτά, υποβάλλονται κατ’ εξαίρεση με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

-Εισφορά αλληλεγγύης: Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις.

-Ανείσπρακτα ενοίκια: Συμπληρώνονται πρώτα στο έντυπο Ε2 εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, και έχουν προσκομιστεί στη ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών πριν από την υποβολή της δήλωσης.

-Νέοι επιτηδευματίες: Οι κωδικοί 017- 018 του Ε1 συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους υποβάλλουν δήλωση και έχουν κάνει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1/1/2019 και μετά, καθόσον για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 4,5% από 9%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι έως 10.000 ευρώ.

-Αγροτικές επιδοτήσεις: Για το φορολογικό έτος 2021, όλες οι κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κατά το μέρος που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο στους κωδικούς 659- 660 του εντύπου Ε1.

-Πρόγραμμα Γέφυρα: Στους κωδικούς 727- 728 του Ε1 αναγράφονται αθροιστικά τα ποσά που κατέβαλε ο ίδιος ο φορολογούμενος και η συνεισφορά του Δημοσίου (πρόγραμμα «Γέφυρα»), για τις δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων προς χρηματοδοτικούς φορείς, τα οποία εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου με το πρόγραμμα «Γέφυρα» αναγράφεται και στους κωδικούς 781- 782 στην επιλογή «Λοιπές περιπτώσεις».

-Ανακαίνιση ακινήτων: Στους κωδικούς 627- 628 του Ε1 συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2021 και αφορούν στη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οι δαπάνες μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, έως του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Αποκαλύπτεται ο «νέος ΕΝΦΙΑ»

Εν τω μεταξύ, τα αποκαλυπτήρια του «νέου ΕΝΦΙΑ» αναμένονται σήμερα, με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Οι κρίσιμες λεπτομέρειες αφορούν στους νέους συντελεστές και στο «σπάσιμο» των κλιμακίων, προκειμένου να «απορροφηθούν» οι επιπτώσεις από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ενώ πρέπει να διευκρινιστεί πώς ακριβώς ενσωματώνεται ο συμπληρωματικός φόρος στον κύριο.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό βεβαίωσης θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, σε 2,23 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 350 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Η εκκαθάριση του φόρου θα γίνει τον Απρίλιο και οι πληρωμές θα γίνονται σε 10 δόσεις, έως τον Φεβρουάριο 2023.

Αν σου άρεσε κάνε