«Γκάζι» της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις

«Γκάζι» της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:57 Δημιουργία 04/03/22, 08:46
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Με «τις μηχανές στο φουλ» δουλεύουν στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να γίνει το β’ δεκαπενθήμερο του Μαρτίου η πρεμιέρα των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και το νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης του 2022, στο οποίο θα υπάρχουν μια σειρά από προσυμπληρωμένους κωδικοί. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα είναι προσυμπληρωμένοι στα έντυπα Ε1 και Ε2 και οι κωδικοί με τα ποσά των ενοικίων που απέκτησαν το 2021 οι φορολογούμενοι, καθώς η ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει τα στοιχεία από τις «δηλώσεις Covid» που έχουν υποβάλει όσοι εισέπραξαν πέρυσι «κουρεμένα» ενοίκια.

Έως και σήμερα πρέπει οι τράπεζες, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των φορολογούμενων που αφορούν σε καταθέσεις, τόκους, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, ασφαλιστήρια, δίδακτρα και άλλες δαπάνες. Η προθεσμία για την υποβολή των συγκεκριμένων στοιχείων έληξε στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά η Ανεξάρτητη Αρχή χορήγησε ολιγοήμερη παράταση. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα πραγματοποιηθούν οι διασταυρώσεις που διενεργεί κάθε χρόνο ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Όσον αφορά στις δόσεις για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος στην περίπτωση χρεωστικών σημειωμάτων, αυτές θα είναι 8 μηνιαίες, αρχής γενομένης από τις 31 Ιουλίου.

Με βάση τις γενικές κατευθύνσεις, οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

-Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου που θεωρείται ότι έχει πληγεί οικονομικά από την πανδημία, δεν συνυπολογίζονται οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν το 2021 για την κάλυψη των πάσης φύσεως εισοδηματικών απωλειών.

-Στο εισόδημα από ακίνητα δεν περιλαμβάνονται τα ποσά των μισθωμάτων που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2021, λόγω απαλλαγής των ενοικιαστών από την υποχρέωση καταβολής των ποσών αυτών βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

-Τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν το εισόδημα κάθε φορολογούμενου με τεκμαρτό τρόπο σε επίπεδα υψηλότερα του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι που δεν θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για μεγαλύτερα εισοδήματα

-Εκτός από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι θα απαλλαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα από 12.000 ευρώ και άνω. Ειδικότερα, απαλλάσσονται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι για τα εισοδήματα του 2021 που θα δηλωθούν εφέτος, οι αγρότες, όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια, καθώς και όσοι λαμβάνουν μερίσματα.

-Κάθε φορολογούμενος που είναι μισθωτός, συνταξιούχος, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή αυτοαπασχολούμενος, καθώς και κάθε φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 30% του ετήσιου ατομικού πραγματικού εισοδήματός του. Οι δαπάνες αυτές για να αναγνωριστούν θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e- banking κ.λπ.) και να έχουν εκδοθεί για αυτές οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών. Εάν ο φορολογούμενος δεν έχει καταφέρει να καλύψει το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό φορολογείται με 22%.

-Τα εισοδήματα του 2021 θα φορολογηθούν με την κλίμακα που ισχύει από το περσινό φορολογικό έτος, η οποία περιλαμβάνει νέο συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος. Για εισοδήματα 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 22%, για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 20.000 και έως τις 30.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 28% (από 29%), ενώ πάνω από τις 30.000 και έως τις 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 36% (από 37%). Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ, ο συντελεστής φόρου μειώθηκε στο 44% από 45%.

-Με συντελεστή 55% θα υπολογιστεί η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τις επιχειρήσεις έχει «κουρευτεί» στο 80%.

-Οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την 1/1/2019 και μετά, δηλαδή όσοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις που δεν είχαν συμπληρώσει στις 31/12/2021 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (από το 9% στο 4,5%). Υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν πέρυσι έως 10.000 ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε