«Αναβαθμίζεται» η φορολοταρία: Από 1.000 έως 50.000 τα μηνιαία χρηματικά έπαθλα

«Αναβαθμίζεται» η φορολοταρία: Από 1.000 έως 50.000 τα μηνιαία χρηματικά έπαθλα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:48 Δημιουργία 20/01/22, 08:09
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

«Ποδαρικό» κάνει τον Φεβρουάριο κάνει η νέα «ενισχυμένη» φορολοταρία, που θα διανέμει μηνιαία χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 φορολογούμενους, με σκοπό να προτρέψει τους πολίτες σε μεγαλύτερη συμμετοχή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Μάλιστα, στο τέλος της χρονιάς θα διεξάγεται μια σούπερ- κλήρωση που θα μοιράζει 100.000 ευρώ σε 12 τυχερούς φορολογουμένους. Επίσης, θα διανέμονται και ποσά των 1.000 ευρώ, ανάλογα με το χρηματικό ποσό που παρέμεινε αδιάθετο στις μηνιαίες κληρώσεις που προηγήθηκαν και οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ορίζει τα εξής:

-Θα διεξάγονται 12 μηνιαίες κληρώσεις και μία ετήσια.

-Για τη συμμετοχή σε κάθε μηνιαία κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

-Ως ανώτατο όριο συναλλαγών που θα λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην κλήρωση ορίζεται το ποσό των 10.00 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα.

-Για κάθε ένα ευρώ που θα καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, υπολογίζεται ένας λαχνός. Στην περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στον μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

-Πολίτες με ετήσιο ατομικό πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, μικρότερο των 1.000 ευρώ, καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απολαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

-Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

-Πολίτες με ετήσιο ατομικό πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν,

Πώς θα γίνονται οι κληρώσεις:

1.Σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται 556 τυχεροί λαχνοί ως εξής:

-Ένας που κερδίζει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ,

-Πέντε που κερδίζουν 20.000 ευρώ,

-50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ, και

-500 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.

Στην περίπτωση ανάδειξης περισσότερων του ενός λαχνών που ανήκουν στον ίδιο πολίτη στην ίδια μηνιαία κλήρωση, θεωρείται ως τυχερός μόνον ένας λαχνός και εάν οι λαχνοί κερδίζουν έπαθλα διαφορετικού ποσού, ο μεγαλύτερος σε ποσό.

2.Σε κάθε ετήσια κλήρωση αναδεικνύονται:

-Δώδεκα τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ έκαστος,

-Τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικά έπαθλα των 1.000 ευρώ, που το πλήθος τους προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις μηνιαίες κληρώσεις που προηγήθηκαν, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Ειδικά εφέτος, συμμετέχουν αθροιστικά όλοι οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη κατά τις διενεργηθείσες έντεκα 11 μηνιαίες κληρώσεις στο διάστημα Φεβρουάριος- Δεκέμβριος 2022.

-Για τον υπολογισμό του χρηματικού ποσού που προκύπτει από τα αδιάθετα ποσά προηγούμενων κληρώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες κληρώσεις που διενεργήθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο 2022.

-Πολίτες που κερδίζουν έπαθλο/α αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε μηνιαία/ες κλήρωση/ κληρώσεις εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, εξαιρούνται της καταβολής επάθλου στις υπολειπόμενες για το ίδιο ημερολογιακό έτος μηνιαίες κληρώσεις. Πολίτες που κερδίζουν έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση, εξαιρούνται της συμμετοχής στην ετήσια κλήρωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

-Η πληρωμή των ποσών γίνεται από την ΑΑΔΕ. Τα ποσά πιστώνονται στον λογαριασμό πληρωμών που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος για το σκοπό αυτό στο myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία» και στον οποίο απαιτείται να εμφανίζεται ως δικαιούχος.

-Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο. Η πίστωση του ποσού στην περίπτωση αυτή γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμών.

-Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών εντός της προθεσμίας, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο έπαθλο λογίζεται ως αδιάθετο. Ως αδιάθετο για την εφαρμογή της ίδιας διάταξης λογίζεται και κάθε χρηματικό ποσό σε περίπτωση θανάτου νικητή σε προγενέστερο από την πληρωμή των επάθλων χρόνο.

Αν σου άρεσε κάνε