Το «αδιαχώρητο» στα συμβολαιογραφικά γραφεία για μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές και κληρονομιές

Το «αδιαχώρητο» στα συμβολαιογραφικά γραφεία για μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές και κληρονομιές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 10:12 Δημιουργία 05/12/21, 09:00
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Το «σώσε» γίνεται το τελευταίο διάστημα στα συμβολαιογραφικά γραφεία, με τους φορολογουμένους να σπεύδουν να ολοκληρώσουν μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές και κληρονομιές.

Ο λόγος για το αδιαχώρητο είναι ότι έως το τέλος του έτους απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, ενώ εκμεταλλεύονται και τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, στην πλειονότητά τους χαμηλότερες από αυτές που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου.

Η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας μπορεί αυξήσει το κόστος μεταβίβασης ακόμη και κατά 1.000 ευρώ, ενώ, λόγω της αναστολής του ΦΠΑ, στις μεταβιβάσεις επιβάλλεται ο φόρος 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ειδικά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ο φόρος 3% επιβάλλεται στο τμήμα της αξίας που υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια, τα οποία ανέρχονται σε 200.000 ευρώ για τον άγαμο και σε 250.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου στην περίπτωση της αγοραπωλησίας, είναι τα εξής: Τίτλος ιδιοκτησίας, Οικοδομική άδεια, Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων μερών, ΑΦΜ και ΔΟΥ εισοδήματος, Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης του ακινήτου, Βεβαίωση αυτοψίας μηχανικού, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη, Ασφαλιστική ενημερότητα του ιδιοκτήτη, Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, Πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς/γονικής παροχής/δωρεάς και Βεβαίωση του δήμου από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Από την πλευρά τους, όσοι θα προχωρήσουν σε γονικές παροχές πρέπει να γνωρίζουν:

1. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές ή δωρεές, ισχύει για δωρεές μεταξύ συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή για δωρεές από παππούδες ή γιαγιάδες προς εγγόνια ή για δωρεές από παιδιά σε γονείς.

2. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ εφαρμόζεται για κινητή και ακίνητη περιουσία.

3. Γονική παροχή ή δωρεά χρηματικών ποσών διενεργείται υποχρεωτικά με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

4. Γονικές παροχές και δωρεές προς τους συγγενείς της Α’ κατηγορίας που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 10%.

5. Οι γονείς που θα δωρίζουν χρήματα στα παιδιά τους μπορεί να απαλλάσσονται από την πληρωμή φόρου, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν στην εφορία τον νόμιμο τρόπο απόκτησης των χρημάτων που δίνουν.

6. Όσοι αποκτήσουν ακίνητα και δεν θα καταφέρουν να καλύψουν το τεκμήριο διαβίωσης για τις κατοικίες που τους έγραψαν οι γονείς ή οι σύζυγοι ή οι παππούδες και γιαγιάδες, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή επιπλέον φόρου που φτάνει ακόμη και στο 44%.

7. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ αγγίζει τις δωρεές χρηματικών ποσών και μεταξύ αδελφών, μέσω του πατέρα ή της μητέρας.

Για τις κληρονομιές δεν υπάρχει καμία αλλαγή και αυτές εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστές που κυμαίνονται από 1,5% έως και 10% ανάλογα με την αξία της περιουσίας, με απαλλαγή για τις πρώτες 150.000 ευρώ. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα προκύψουν μετά την ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών, κυρίως για όσους κληρονομούν ακίνητα σε περιοχές οι οποίες εντάσσονται για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα και όπου οι τιμές ζώνης έχουν κάνει αυξηθεί ακόμη και κατά 250%.

Πιο τυχεροί είναι όσοι κληρονομούν α’ κατοικία, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο καθώς τα αφορολόγητα ποσά που ισχύουν είναι υψηλά. Συγκεκριμένα, η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας έως τις 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και έως τις 250.000 ευρώ για έγγαμο ή για αυτόν που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή τον συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.

Αν σου άρεσε κάνε