Ενοίκια Covid: «Ραβασάκι» για επιστροφή των αποζημίωσεων

Ενοίκια Covid: «Ραβασάκι» για επιστροφή των αποζημίωσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 07:55 Δημιουργία 24/11/21, 07:49
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Να επιστρέψουν στο Δημόσιο τα ποσά που έλαβαν ως αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια θα κληθούν τις επόμενες ημέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η ΑΑΔΕ θα αποστείλει σε όλους αυτούς τα σχετικά «ραβασάκια», καθώς διαπιστώθηκε μέσα από μαζικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής ότι έλαβαν προκαταβολικά το ποσό της αποζημίωσης για τα μισθώματα των μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, αλλά δεν προχώρησαν ως όφειλαν στην υποβολή «Δήλωσης Covid». Χρήματα θα πρέπει να επιστρέψουν και όσοι υπέβαλαν μεν εμπρόθεσμα τη «Δήλωση Covid», αλλά από τον έλεγχο προέκυψε ότι δικαιούνται μικρότερο ποσό από αυτό που εισέπραξαν.

Για τους προαναφερθέντες μήνες προβλέπονταν η απαλλαγή από το 100% του ενοικίου και η καταβολή αποζημίωσης από το Δημόσιο στους ιδιοκτήτες ποσού ύψους ίσο με το 80% του ενοικίου.

Τη διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ορίζει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία:

Η ΑΑΔΕ δημιουργεί και αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του υπουργείου Οικονομικών τα ακόλουθα στοιχεία:

-Αναλυτική κατάσταση ανά ΑΦΜ των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε έναν από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του καταβληθέντος ποσού. Ή υπέβαλαν «Δήλωση Covid», από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού.

-Συγκεντρωτική κατάσταση ανά ΑΦΜ των υπόχρεων επιστροφής, με το συνολικό αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί.

-Οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ, ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

-Με βάση τη συγκεντρωτική κατάσταση, η ΓΔΟΥ αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, εκδίδοντας πράξη καταλογισμού με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συνολικά.

-Τα ποσά αυτά θα αναζητηθούν με τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ήτοι όπου χρειαστεί θα γίνουν κατασχέσεις και στη συνέχεια πλειστηριασμοί. Ενώ, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, ανάλογη θα είναι η διαδικασία σχετικά με την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τις «επιστρεπτέες προκαταβολές». Θα υπάρξουν εκτεταμένες διασταυρώσεις στα στοιχεία που δήλωσαν οι δικαιούχοι, ειδικά στους πρώτους κύκλους των ενισχύσεων. Οι διασταυρώσεις δεν θα περιοριστούν στο εάν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις ήταν δικαιούχοι, αλλά θα επεκταθούν στο φορολογικό σκέλος. Συγκεκριμένα, θα συγκριθούν οι δηλωθέντες τζίροι του 2019- που αποτέλεσαν τη βάση για τον υπολογισμό της «επιστρεπτέας προκαταβολής»- με τους τζίρους των προηγούμενων ετών. Εάν διαπιστώνονται μεγάλες αποκλίσεις, είτε σε ατομικό είτε σε κλαδικό επίπεδο, θα ακολουθούν φορολογικοί έλεγχοι σε βάθος πενταετίας για ενδεχόμενη απόκρυψη εισοδημάτων.

Αν σου άρεσε κάνε