Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για τροποποιητική δήλωση Ε9

Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για τροποποιητική δήλωση Ε9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 06:51 Δημιουργία 13/10/21, 06:47
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περίπτωση που έχουν εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις, καθώς η ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει ξανά τις επόμενες ημέρες την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων αυτών και να εκδώσει νέα διορθωμένα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ.

Έτσι, πριν την καταβολή έως το τέλος του μήνα των δύο πρώτων δόσεων του φόρου, όσοι φορολογούμενοι διαπιστώσουν ότι οι παραλείψεις ή τα λάθη που έγιναν αιτία να χρεωθούν με επιπλέον ΕΝΦΙΑ στα εκκαθαριστικά για το 2021 προέρχονται από δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών- με αποτέλεσμα η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης την 1η Ιανουαρίου εφέτος να μην αποτυπώνεται ορθά- θα πρέπει να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις και για τα παλαιότερα έτη.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της διορθωτικής δήλωσης Ε9 με σκοπό τη μείωση του αρχικώς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα μόνο για κάθε έτος για το οποίο προκύπτει μείωση του φόρου έως 300 ευρώ. Εάν από την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης προκύψει μεγαλύτερη μείωση φόρου, ο φορολογούμενος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα να προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο υποβολής της διορθωτικής δήλωσης, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Το πιο σύνηθες λάθος που εντοπίζεται στο Ε9 αφορά στα εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα. Υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί ακινήτων και έχουν χρεωθεί άδικα με επιπλέον ΕΝΦΙΑ, διότι στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφοντας τον κωδικό 1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές στήλες του Ε9, ή παραλείποντας να αναγράψουν κάποιον κωδικό στις συγκεκριμένες στήλες. Σε κάθε παρόμοια περίπτωση, κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ δεν υπολογίζεται η έκπτωση επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου, η οποία προβλέπεται σε περίπτωση ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή, καθώς το σύστημα θεωρεί αυτόματα ότι το ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δηλούντα.

Επίσης ένα συχνό λάθος αφορά στη μη αναγραφή ποσοστού συνιδιοκτησίας ή στην αναγραφή λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας. Τότε το μηχανογραφικό σύστημα της ΑΑΔΕ υπολογίζει τον ΕΝΦΙΑ θεωρώντας ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 100%, δηλαδή ότι όλο το ακίνητο ανήκει στον φορολογούμενο, οπότε καταλογίζει στον ίδιο φορολογούμενο ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ του ακινήτου.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να ελέγξουν ότι έχουν συμπληρώσει ορθά τα στοιχεία για τα ημιτελή κτίσματα, διότι αυτά φορολογούνται με έκπτωση 60% (εφαρμόζεται συντελεστής 0,4). Ως ημιτελή χαρακτηρίζονται τα κτίσματα, ανεξάρτητα από το στάδιο κατασκευής τους, τα οποία δεν έχουν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά. Όπως και τα κτίσματα, ανεξάρτητα επίσης από το στάδιο κατασκευής τους, τα οποία ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος και είναι κενά.

Έλεγχος πρέπει να γίνει και στα στοιχεία για αποθήκες και πάρκινγκ. Οι βοηθητικοί χώροι, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια πάρκινγκ κ.λπ. φορολογούνται με έκπτωση 90% (εφαρμόζεται συντελεστής 0,1). Το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες είτε βρίσκονται σε μονοκατοικία και ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη είτε βρίσκονται σε πολυκατοικία και είναι κοινόκτητες.

Αν σου άρεσε κάνε