Τελευταία ευκαιρία ρύθμισης για κορονοχρέη

Τελευταία ευκαιρία ρύθμισης για κορονοχρέη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 10:35 Δημιουργία 09/09/21, 08:06
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Μια τελευταία ευκαιρία για ακόμη 22 ημέρες έχουν οι οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημία, για να επανενταχθούν στις παλαιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων για χρέη στην εφορία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλουν αίτηση και θα καταβάλλουν τη δόση του Αυγούστου μαζί με τη δόση του Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι παλιές ρυθμίσεις παρέχονται στους πληγέντες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υπήρχαν όταν έχασαν τις ρυθμίσεις από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου 2021. Με την υποβολή της αίτησης, θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις των ρυθμίσεων που χάθηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο. Στη συνέχεια, με την πληρωμή της δόσης του Αυγούστου μαζί με τη δόση του Σεπτεμβρίου έως το τέλος του μηνός, οι παλιές ρυθμίσεις «ξεπαγώνουν» και οι δόσεις που έμειναν απλήρωτες θα προστεθούν στο τέλος των ρυθμίσεων.

Συγκεκριμένα, την ευκαιρία να ξανακερδίσουν τις παλαιές 100 και 120 δόσεις για να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς την εφορία έχουν οι εξής οφειλέτες:

  1. Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και έχουν πληττόμενο κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας.
  2. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
  3. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.
  4. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.
  5. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των «δηλώσεων COVID».
  6. Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021.

Ωστόσο, οι οφειλέτες που θα περάσουν ξανά την πόρτα των παλιών ρυθμίσεων, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται:

-Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 3 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

-Εάν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και έως την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

-Εάν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός της προθεσμίας καταβολής τους.

Αντίστοιχα, η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:

-Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης.

-Εάν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και έως την εξόφλησή της, εντός 3 μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

-Εάν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει τις νέες οφειλές του εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

-Εάν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή.

Αν σου άρεσε κάνε