Φοροδιαφυγή: Πρόστιμα αντί «λουκέτου» για συγκεκριμένες επιχειρήσεις

Φοροδιαφυγή: Πρόστιμα αντί «λουκέτου» για συγκεκριμένες επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:35 Δημιουργία 22/07/21, 08:13
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Γιατροί, οδοντίατροι, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, συμβολαιογράφοι, ξενοδόχοι, φροντιστήρια και λογιστές, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη διευρυμένη λίστα με τους 15 επαγγελματικούς κλάδους, στους οποίους, όταν εντοπίζονται φορολογικές παραβάσεις (π.χ. μη έκδοση αποδείξεων) θα επιβάλλονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ αντί του λουκέτου για 48 ώρες.

Αυτό προβλέπει απόφαση της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία το πρόστιμο θα αρχίζει από 1.000 έως 2.500 ευρώ, εφόσον κατά τη διάρκεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδώσει ή έχουν εκδώσει ανακριβώς περισσότερες από 10 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, ή άλλα παραστατικά πώλησης, ή εφόσον η συνολική αξία συναλλαγών που έχει αποκρυβεί εξαιτίας της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Στην περίπτωση όπου κατά τη διάρκεια νέου ελέγχου στους ίδιους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες διαπιστώνεται υποτροπή, τα πρόστιμα θα «εκτοξεύονται» στα επίπεδα των 2.500 έως 5.000 ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά θα επιβάλλονται αντί του μέτρου της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, το οποίο θα καταλογίζεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που εντοπίζονται να διαπράττουν τις συγκεκριμένες παραβάσεις.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει ότι:

-Σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, εφόσον από τον ίδιο επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 παραστατικών πώλησης, ή εφόσον η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, επιβάλλεται, αντί της αναστολής λειτουργίας του γραφείου ή της επαγγελματικής εγκατάστασης, ειδική χρηματική κύρωση από 1.000- 2.500 ευρώ.

-Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση από 2.501- 5.000 ευρώ.

-Σε κάθε επόμενη διαπίστωση εντός δύο ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση 5.000 ευρώ.

-Οι κατηγορίες των υπόχρεων για τους οποίους αντί της αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων θα επιβάλλονται πρόστιμα (ειδικές χρηματικές κυρώσεις) από 1.000- 5.000 ευρώ είναι οι εξής:

 1. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.
 2. Φυσικοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
 3. Κλινικές ή θεραπευτήρια.
 4. Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.
 5. Οίκοι ευγηρίας.
 6. Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.
 7. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί- βρεφονηπιακοί σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης.
 8. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια- διαμερίσματα- κατοικίες.
 9. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
 10. Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες.
 11. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.
 12. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.
 13. Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικές εταιρείες.
 14. Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε δήμους ή σε κοινότητες δήμων ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων δήμων, με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.
 15. Γραφεία τελετών.

Αν σου άρεσε κάνε