Κονδύλια 5,3 δισ. σε ΜμΕ από Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ

Κονδύλια 5,3 δισ. σε ΜμΕ από Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 10:28 Δημιουργία 16/07/21, 08:15
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Κονδύλια ύψους 5,3 δισ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται σε 1,5 δισ. ευρώ από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και σε 3,8 δισ. από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» του νέου ΕΣΠΑ, φιλοδοξεί να κινητοποιήσει το οικονομικό επιτελείο ως βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ μπορεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, να εγκριθεί το προσεχές διάστημα, προκειμένου να γίνουν οι πρώτες προσκλήσεις έως το τέλος του έτους και να «τρέξουν» οι επιδοτήσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, με την ανάλογη μόχλευση, οι επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να κινητοποιήσουν έως και 3,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις είναι ανεξάρτητες από τα δάνεια των 13 δισ. ευρώ που προγραμματίζεται να δοθούν στις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν ολοκληρωμένα business plans και δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.

Οι επιδοτήσεις αφορούν σε:

  1. Ενέργειες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κα’ ελάχιστον 30%. Περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι ύψους 450 εκατ. ευρώ.
  2. Δημιουργία σταθμών φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα σε όλη την Ελλάδα (αεροδρόμια, εθνικές οδοί, σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.). Επιδοτείται και η αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων ταξί με ηλεκτρικά και το συνολικό ύψος του έργου είναι 100 εκατ. ευρώ.
  3. Παρεμβάσεις για τον ορεινό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας (αξιοποίηση ιαματικών πηγών), τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία, την αναβάθμιση των τουριστικών λιμανιών, τον καταδυτικό τουρισμό, την προσβασιμότητα στις παραλίες. Θα διατεθούν επιδοτήσεις περίπου 100 εκατ. ευρώ και στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
  4. Παραγωγή υδατοκαλλιεργειών και διαφοροποίηση της παραγωγής. Οι ενισχύσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στις καινοτόμες λύσεις εξοπλισμού, στην έρευνα, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού.
  5. Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα. Περιλαμβάνονται: (α) Η υποστήριξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων (πλατφόρμα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων για εξαγωγές, σύστημαbusiness intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων). (β) Η αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού χρήσιμου για την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα (Xband Meteorological Radar, Telemetry και Remote- Control Stations, Unmanned Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή τους κ.λπ.). (γ) Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.). Οι επιδοτήσεις υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ.
  6. Δράσεις εξοικονόμησης νερού για επιχειρήσεις, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης με συνεργασία δημόσιου- ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Πρόγραμμα «εξοικονόμησης ύδατος», για την καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού.
  7. Ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία και την ανταγωνιστικότητά τους, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.),digital marketplace, κυβερνοασφάλεια κ.λπ., με κριτήρια διασποράς τής ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων. Το ύψος του προγράμματος φτάνει στα 375 εκατ. ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε