Γρ. Προϋπολογισμού: Υπό αίρεση εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 6,2%

Γρ. Προϋπολογισμού: Υπό αίρεση εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 6,2%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 15:33 Δημιουργία 28/06/21, 15:26
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Υπό την αίρεση ότι θα εξαλειφθούν οι αβεβαιότητες- η ικανότητα των νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και με το ενδεχόμενο να χρειαστούν επιπλέον στήριξη- θα είναι εφικτό να επιτευχθούν το επόμενο έτος οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου για ρυθμό ανάπτυξης 6,2% και πρωτογενές έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ.

Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει δημοσιονομική βελτίωση κατά 11,3 δισ. ευρώ, η οποία θα προέλθει κατά κύριο λόγο από την άρση των έκτακτων μέτρων που θα προκαλέσουν αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 3,9 δισ. ευρώ και μείωση των κρατικών μεταβιβάσεων κατά 6,7 δισ. ευρώ.

Αυτό αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στη γνώμη του για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2022- 2025. Επισημαίνει δε, ότι για τα επόμενα έτη 2023- 2025, προβλέπονται υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης (4,1%, 4,4% και 3,3% αντίστοιχα) και σταδιακή αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος (2%, 2,8% και 3,7% αντίστοιχα, σε όρους ESA). Ωστόσο, και οι προβλέψεις αυτές προϋποθέτουν την πλήρη άρση των δημοσιονομικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες.

Αν σου άρεσε κάνε