Μείωσαν δραστικά τις αγορές τα νοικοκυριά στο δ΄3μηνο

Μείωσαν δραστικά τις αγορές τα νοικοκυριά στο δ΄3μηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 14:03 Δημιουργία 26/04/21, 14:00
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Αποτέλεσμα η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αποταμίευσης

Η δραστική μείωση της κατανάλωσης το δ’ τρίμηνο πέρυσι, λόγω του lockdown, κατά 3 δισ. ευρώ ή κατά 8,9% (από 33,2 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2019 σε 30,2 δισ. ευρώ), επέφερε την αύξηση τόσο του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, όσο και της αποταμίευσης.

Ειδικότερα, το διαθέσιμο εισόδημα σημείωσε αύξηση 0,8% (από 30,52 δισ. ευρώ σε 30,76 δισ. ευρώ), ενώ το ποσοστό της αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 1,7% το δ’ τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με -8,7% το δ’ τρίμηνο του 2019.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, σύμφωνα επίσης με τα οποία:

-Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 2,3 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 17,8% σε σύγκριση με 16,7% το δ’ τρίμηνο του 2019.

-Καταγράφηκε έλλειμμα 3,14 δισ. ευρώ στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, έναντι ελλείμματος 3,55 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ’ τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 16,37 δισ. ευρώ έναντι 19,83 δισ. ευρώ το 2019 (μείωση 3,46%). Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 13,22 δισ. ευρώ έναντι 16,28 δισ. ευρώ το 2019 (μείωση 3,06%).

-Επιπρόσθετα, καταγράφηκε πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, έναντι πλεονάσματος 2,43 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ’ τρίμηνο του 2019. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 1,15 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής λήψης δανείων 1,12 δισ. ευρώ το 2019.

-Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,8 δισ. ευρώ, ενώ το δ’ τρίμηνο του 2019 υπήρξε καθαρή χορήγηση δανείων 1,8 δισ. ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε