Γ. Στουρνάρας: Έρχονται αναθεωρήσεις στην ασφαλιστική αγορά

Γ. Στουρνάρας: Έρχονται αναθεωρήσεις στην ασφαλιστική αγορά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 15:53 Δημιουργία 25/02/21, 15:36

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν γρήγορα στις συνθήκες λειτουργίας που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών.

Ο κ. Στουρνάρας συνέστησε να μην παραβλεφθούν λόγω της συγκυρίας οι κίνδυνοι που σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια των συστημάτων και των προσωπικών δεδομένων.

"Είναι αδήριτη ανάγκη όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να επενδύσουν, επειγόντως, στην ψηφιακή επιχειρησιακή τους ανθεκτικότητα και να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης τέτοιων κινδύνων”, σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ.

Ο κ. Στουρνάρας έκανε επίσης αναφορά στις αλλαγές που έχουν γίνει στη νομοθεσία αλλά και στις αλλαγές που θα πρέπει να αναμένονται στο εγγύς μέλλον. Όπως σημείωσε είναι ήδη γνωστό, πως έχει ξεκινήσει από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας "Φερεγγυότητα ΙΙ" με σκοπό την προσαρμογή στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον.

Τα βασικά στοιχεία που τίθενται προς αναμόρφωση είναι τα ακόλουθα:

- Η ενίσχυση της αναλογικότητας – ένα βασικό αίτημα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς – με περισσότερο σαφείς διατάξεις για την εφαρμογή της,

- Η εισαγωγή ενός πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας το οποίο θα επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να απαιτούν την ενίσχυση των κεφαλαίων για προστασία έναντι συστημικών κινδύνων ή ακόμη και να αναστέλλουν τη διανομή μερισμάτων,

- Η δυνατότητα των εποπτικών αρχών να εισηγούνται την υιοθέτηση μακροπροληπτικής προοπτικής, κατά τη σύνταξη της ORSA, καθώς και τη σύνταξη σχεδίων διαχείρισης συστημικού κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

- Η εισαγωγή ενός, εναρμονισμένου κατά το δυνατόν σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης, πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την προστασία των καταναλωτών και τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,

- Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, ειδικά στις περιπτώσεις διασυνοριακής δραστηριότητας, και τέλος

- Η εναρμόνιση, σε έναν πρώτο βαθμό, των εθνικών θεσμικών πλαισίων λειτουργίας των Εγγυητικών Συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση πτωχεύσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με διασυνοριακές επιπτώσεις.

Αν σου άρεσε κάνε