Προϋπολογισμός: «Τρύπα» 326 εκατ. στα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο

Προϋπολογισμός: «Τρύπα» 326 εκατ. στα φορολογικά έσοδα τον Ιανουάριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 15:40 Δημιουργία 25/02/21, 14:05

Με πρωτογενές έλλειμμα ύψους 1,473 δισ. ευρώ έκλεισε τον Ιανουάριο εφέτος ο προϋπολογισμός.

Το έλλειμμα αυτό είναι κατά πολύ υψηλότερο του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,031 δισ. ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο πέρυσι είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 495 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά ως επί το πλείστον την υστέρηση των εσόδων, με τα καθαρά έσοδα να ανέρχονται σε 3,847 δισ. ευρώ (μειωμένα κατά 812 εκατ. ευρώ ή 17,4% έναντι της εκτίμησης στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού), λόγω κυρίως των μειωμένων εσόδων από φόρους και ΠΔΕ. Ειδικά τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,66 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 326 εκατ. ευρώ ή 8,2% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2021.

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είναι αποτέλεσμα του δεύτερου κύματος της πανδημίας και ήταν αναμενόμενη.

Αύξηση των εσόδων παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες:

α) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 10 εκατ. ευρώ ή 64,4 %,

β) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 92,3%,

γ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 13 εκατ. ευρώ ή 37,8%,

δ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 79 εκατ. ευρώ ή 51,5%, εκ των οποίων οι φόροι οχημάτων κατά 95 εκατ. ευρώ ή 138%,

ε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 127 εκατ. ευρώ ή 87,5%, εκ των οποίων οι επιστροφές δαπανών κατά 145 εκατ. ευρώ ή 344,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 27,5%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 54 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 92 εκατ. ευρώ ή 27,4%,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 18 εκατ. ευρώ ή 11,5%,

ε) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 21,5%,

στ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 60,7%,

ζ) Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 41,6%,

η) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 77 εκατ. ευρώ ή 25,6%, εκ των οποίων ο ΕΝΦΙΑ κατά 75 εκατ. ευρώ ή 25,3%,

θ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από φυσικά πρόσωπα κατά 42 εκατ. ευρώ ή 5,5%,

ι) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες κατά 39 εκατ. ευρώ ή 13,5%,

ια) Μεταβιβάσεις κατά 613 εκατ. ευρώ ή 83%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 274 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9 εκατ. ευρώ από τον στόχο (265 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 145 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 615 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 5,409 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 342 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5,751 δισ. ευρώ).

Συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος των υπό κατανομή πιστώσεων που επρόκειτο να μεταφερθούν στην κατηγορία των μεταβιβάσεων εντός του Ιανουαρίου, τελικά δεν μεταφέρθηκαν, διότι υπήρξε μεταγενέστερη του προϋπολογισμού απόφαση, να εξυπηρετηθεί μερικώς το μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής» και από πόρους του ΠΔΕ.

Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά κατά 539 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρροπα σε σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 597 εκατ. ευρώ (πληρωμές 927 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 330 εκατ. ευρώ).

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας τον Ιανουάριο, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας (μισθωτών) ύψους 386 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η «επιστρεπτέα προκαταβολή» ύψους 167 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 740 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ,

γ) η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 19 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν.

Αν σου άρεσε κάνε