Πως θα εκδίδεται ο ΑΜΚΑ για τους Έλληνες που επηρεάζονται από το Brexit

Πως θα εκδίδεται ο ΑΜΚΑ για τους Έλληνες που επηρεάζονται από το Brexit

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Δημιουργία 20/01/21, 10:11

Εγκύκλιο με οδηγίες για την απόδοση ΑΜΚΑ στους Έλληνες που επηρεάζονται από τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Brexit εξέδωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Πάνος Τσακλόγλου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης δικαιούνται να εκδώσουν Α.Μ.Κ.Α. από τα Κ.Ε.Π. ή τα γραφεία Α.Μ.Κ.Α. του e-ΕΦΚΑ άμεσα, προσκομίζοντας:

α) την ειδική Άδεια Διαμονής

β) ή την Βεβαίωση Κατάθεσης Δικαιολογητικών για τη χορήγησή της

γ) ή την Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

(α) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής δεκαετούς ισχύος,

(β) Δικαιούχοι με άδεια διαμονής πενταετούς ισχύος,

(γ) Δικαιούχοι Συνταξιούχοι.

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι, απαιτείται και η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κωδικοποιημένη εγκύκλιο του ΑΜΚΑ.

Από 01.01.2021 μέχρι 30.06.2021 οι Δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης αιτούνται χορήγησης ειδικής Άδειας Διαμονής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Απόφαση υπ’αρ. 4000/1/113-α΄/14.10.2020 (Β΄ 4610) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αν σου άρεσε κάνε