Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία

Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:51 Δημιουργία 13/07/20, 09:48

Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία, η οποία αναδείχτηκε εν μέσω πανδημίας και lockdown, ένα ισχυρό «εργαλείο», στο πλαίσιο της αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού.

Σε νομοσχέδιο – σκούπα, το οποίο αναμένεται εντός των ημερών στη Βουλή, το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να θέσει κανόνες για την τηλεργασία. Συγκεκριμένα, με δέσμη 10 διατάξεων καθορίζεται για πρώτη φόρα το θεσμικό και νομικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα δίνεται μεταξύ άλλων το δικαίωμα τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη μονομερούς προσφυγής στη λύση της εργασίας εξ αποστάσεως, σε περιπτώσεις κινδύνου δημόσιας υγείας.

Η προσφυγή στην τηλεργασία, βάσει των προωθούμενων παρεμβάσεων, δεν θα μπορεί να αλλάζει τη φύση της σύμβασης εργασίας, ενώ ο εργοδότης θα πρέπει να καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού και τη συντήρησή του. Αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση πρέπει να προσδιορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία.

Ειδική αναφορά γίνεται στις υποχρεώσεις τήρησης του νόμιμου ωραρίου εργασίας, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της τηλεργασίας είναι η δυσκολία διαχωρισμού ελεύθερου – προσωπικού χρόνου και χρόνου εργασίας, ενώ θα συσταθεί και ειδικό τμήμα ελέγχου στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τέλος, στις υπό κατάρτιση διατάξεις περιλαμβάνεται και αυτή που ορίζει την απαγόρευση χρήσης κάμερας για τον έλεγχο του τηλεργαζόμενου.

Στο υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης ότι η τηλεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και με την παροχή εργασίας από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με συμβάσεις εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης.

Η τηλεργασία μπορεί να προβλεφθεί εξ αρχής στη σύμβαση των δύο μερών, είτε να συμφωνηθεί αργότερα. Κατ’ εξαίρεση για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας δίνεται η δυνατότητα τόσο στον εργαζόμενο να ζητήσει την εξ αποστάσεως εργασία από τον εργοδότη του, όσο και στον εργοδότη να επικαλεστεί σπουδαίο λόγο και μονομερώς να ζητήσει την τηλεργασία.

Ο εργοδότης θα πρέπει επίσης, να καταρτίζει έγγραφο που θα αποστέλλει στον εργαζόμενο, προκειμένου να τον ενημερώνει (εντός 8 ημερών) τα λεπτομερή καθήκοντα του, το ωράριο εργασίας, το πιθανό πρόσθετο κόστος που επιβαρύνεται ο τηλεργαζόμενος (πχ κόστος τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμός και συντήρησή του) καθώς και την προστασία των επαγγελματικών δεδομένων.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπεται ότι αν ο εργοδότης δεν προμηθεύσει τον εξοπλισμό στον τηλεργαζόμενο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης του, δεν ισχύει η συμφωνία και ο εργαζόμενος θα πρέπει να επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ειδική διάταξη θα προβλέπει επίσης, ότι ο εργοδότης θα πρέπει να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου, απαγορεύοντας τη χρήση της κάμερας (web cam) για τον έλεγχο του. Στο πλαίσιο των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, η νέα διάταξη θα προβλέπει ότι η παροχή τηλεργασίας από τον τηλεργαζόμενο τεκμαίρει ότι ο χώρος τηλεργασίας πληροί τις σχετικές προδιαγραφές.

Το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο σύστημα «Εργάνη».

Μάλιστα, για δημιουργηθεί Τμήμα Ελέγχου της Τηλεργασίας στο ΣΕΠΕ με στόχο τον έλεγχο στην τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου.

Αν σου άρεσε κάνε