Ανέβασε ταχύτητα η ελληνική οικονομία στο β' 3μηνο

Ανέβασε ταχύτητα η ελληνική οικονομία στο β' 3μηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 12:48 Δημιουργία 04/09/19, 12:36

Μετά από ένα ιδιαίτερο απογοητευτικό πρώτο τρίμηνο, η ελληνική οικονομία ανέβασε «στροφές» στο δεύτερο, με τη δημόσια κατανάλωση να προσφέρει «χείρα βοηθείας».

Ειδικότερα, για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2019 (τριμηνιαία) και 1,9% έναντι του β' τριμήνου του 2018 (ετήσια).

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και την αναθεώρηση στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο (ανάπτυξη 1,1% αντί αρχικής εκτίμησης για 1,3%), ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο διαμορφώνεται στο 1,5%.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής αρχής, με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2018.

Οι τριμηνιαίες μεταβολές

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019. Σε αυτό συνέβαλε η δημόσια δαπάνη, η οποία εμφανίζεται υψηλότερη κατά 4,3%, ενώ αντίθετα η κατανάλωση του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε κατά 0,4%.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019.

- Αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,2% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,8%.

- Μείωση κατά 0,8% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,9% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,2%.

Ετήσιες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,2% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2018. Καταγράφεται αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 5,3% και μείωση της ιδιωτικής κατά 0,7%.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2018.

  • Αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,0% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,9%.
  • Αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2018 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,9% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Αν σου άρεσε κάνε