ΕΡΤ: Νέος κανονισμός περιεχομένου προγράμματος

ΕΡΤ: Νέος κανονισμός περιεχομένου προγράμματος

MEDIA UPD 14:35 Δημιουργία 29/09/21, 14:24
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

TAGS

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της https://company.ert.gr/category/proskliseis/ ο νέος Κανονισμός Περιεχομένου Προγράμματος, με τον οποίο ορίζονται οι τρόποι και η διαδικασία απόκτησης περιεχομένου.

Με τον νέο Κανονισμό αναδιαμορφώθηκε το πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης και ελέγχου παραγωγών, προκειμένου ο Κανονισμός να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη δομή της εταιρίας και να υπηρετεί αποτελεσματικότερα τις διαδικασίες παραγωγής και προμήθειας περιεχομένου προγράμματος.

Ταυτόχρονα, απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες όσον αφορά την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη σύναψη συμβάσεων (εξωτερικών και μεικτών παραγωγών) και ελέγχου παραστατικών, ενώ θεσπίστηκε διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης μεταγλωττίσεων.

Ο νέος Κανονισμός Περιεχομένου Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συνοδεύεται από νέα διαμορφωμένα έντυπα προϋπολογισμού τηλεοπτικών/διαδικτυακών και ραδιοφωνικών παραγωγών.

Όσοι έχουν καταθέσει προτάσεις το χρονικό διάστημα 2015-2020 και διατηρούν το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν με την ΕΡΤ, παρακαλούνται να καταθέσουν εκ νέου τις προτάσεις τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ χρησιμοποιώντας τα νέα έντυπα προϋπολογισμού. Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί εντός του 2021 τελούν ακόμα υπό εξέταση.

Αν σου άρεσε κάνε