Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ζητεί η Ελληνική Τράπεζα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 29/10/18, 11:25

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ζητεί η Ελληνική Τράπεζα

H Ελληνική Τράπεζα έχει αιτηθεί την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μέχρι τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο του 2018 και την οριστικοποίηση του αντίκτυπού τους στην εποπτική κεφαλαιακή θέση της εταιρείας.

Σελίδα: από 227