Πρόγραμμα Alpha Bank: «Μαζί με τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο»

Πρόγραμμα Alpha Bank: «Μαζί με τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο»

Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα «Μαζί με τα παιδιά στο Μουσείο και στο Θέατρο», περισσότερα από 600 παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα έχουν παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις και ξεναγήσεις σε μουσεία.

Σελίδα: από 6