Βελτιωμένα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για την Attica Bank

Βελτιωμένα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για την Attica Bank

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:16 Δημιουργία 08/06/23, 19:12
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Με θετικές προοπτικές ξεκίνησε το 2023 για την Attica Bank, καθώς παρουσίασε μετά από σειρά ετών λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων, ύψους €0,5 εκατ. στο α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης έναντι ζημίας 4,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η Τράπεζα παρουσίασε βελτίωση σε σχεδόν όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών της, αποδεικνύοντας την προσήλωση της Διοίκησης στο στόχο που έχει θέσει για την επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας, υλοποιώντας το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2023-2025 που προβλέπει την εξυγίανση και ανάπτυξη της Attica Bank.

Σημαντική αύξηση κατά 55% παρουσίασαν τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε 18,3 εκατ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσε η βελτίωση στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες κατά 40,2%, καθώς και η αύξηση στα λοιπά έσοδα και στα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, η οποία ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Το επίπεδο των καθαρών εσόδων από τόκους ανήλθε στα 14,2 εκατ. ευρώ και αποτελεί νέο υψηλό των τελευταίων έξι τριμήνων, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε αύξηση κατά 48,6%. Τα έσοδα από προμήθειες χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση.

Τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 3,3% στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης για περιστολή των γενικών λειτουργικών εξόδων παρά τον υψηλό πληθωρισμό.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση, ανερχόμενες στα €2,97 δισ., με τα υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση κατά €263 εκατ. Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε και στα υπόλοιπα των καταθέσεων από επιχειρήσεις κατά 40%.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε σε 140,7% τον Μάρτιο του 2023, ποσοστό υψηλότερο του εποπτικού ορίου, ενώ αντίστοιχα ο δείκτης σταθερότητας χρηματοδότησης (NSFR) ανήλθε σε 142,1%.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,67 δισ. στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι νέες εκταμιεύσεις την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν σε περίπου €70,3 εκατ., εκ των οποίων €64,7 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική, η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την ακόλουθη υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας, έχοντας πλέον τα απαιτούμενα κεφάλαια για χρηματοδότηση επενδύσεων, κυρίως, στους δυναμικούς τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου παρέμεινα σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ειδικότερα, τόσο ο δείκτης ΜΕΑ όσο και ο δείκτης κάλυψης παρέμειναν σταθεροί στο 65,8% και 67% αντίστοιχα, ενώ τα συνολικά ΜΕΑ μειώθηκαν κατά €10 εκατ. Με βάση τα IFRS, ο δείκτης ΜΕΑ σταθεροποιήθηκε στο 39,1%, ενώ και ο δείκτης κάλυψης ανήλθε σε 61,8%, για τα εντός ισολογισμού στοιχεία.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, τόνισε ότι «ξεκινήσαμε το 2023 με νέα δυναμική και θετικές προοπτικές που αποτυπώνονται στην επίτευξη λειτουργικών κερδών προ προβλέψεων. Η βιώσιμη κερδοφορία εντός της τριετίας αποτελεί τον κορυφαίο στόχο και τη μεγαλύτερη πρόκληση για την Attica Bank, ώστε να αποτελέσουμε έναν συνεπή συνεργάτη και τράπεζα πρώτης επιλογής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επίτευξη κερδοφορίας καταδεικνύει την προσπάθεια εξορθολογισμού κόστους παράλληλα με την ανάπτυξη της τράπεζας με νέες εργασίες και πελάτες. Κάναμε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε, με προσήλωση και χωρίς κανέναν εφησυχασμό. Υλοποιούμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, έχοντας επιτύχει και το ορόσημο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €473,3 εκατ., εξέλιξη κομβική για την αποκατάσταση των κεφαλαιακών δεικτών της Τράπεζας. Παράλληλα η ρευστότητά μας βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, παρά τις διεθνείς αναταράξεις υπογραμμίζοντας την μακροχρόνια εμπιστοσύνη των πελατών μας και την ανταπόκρισή τους στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. Βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και εστιάζοντας στην ενίσχυση της ρευστότητας, την υγιή πιστωτική επέκταση, την αύξηση των εσόδων μας και την αποδοτικότερη λειτουργία της τράπεζας. Η αλλαγή αυτή είναι ήδη εμφανής και επιβραβεύεται μέρα με τη μέρα από τους πελάτες μας».

Αν σου άρεσε κάνε