Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με αποζημίωση έως και 200.000 ευρώ από την Alpha Bank

Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με αποζημίωση έως και 200.000 ευρώ από την Alpha Bank

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 15:11 Δημιουργία 03/02/23, 15:07
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Νέο, ιδιαίτερα γενναιόδωρο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοίνωσε η Alpha Bank, καθώς η αποζημίωση φτάνει ακόμη και τα 200.000 ευρώ ή έως 90 καθαρούς μισθούς.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η τράπεζα, πρόκειται για ένα από τα πιο ελκυστικά προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης που έχει υλοποιήσει, καθώς περιλαμβάνει αποζημίωση έως 170.000 ευρώ για άμεση αποχώρηση και 200.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει χορήγηση έως και 90 καθαρών μισθών και κάλυψη μέχρι τη συνταξιοδότηση για εργαζόμενους άνω των 56 ετών.Το πρόγραμμα κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε εργαζόμενους των οποίων οι θέσεις εργασίας επηρεάζονται από τον μετασχηματισμό στον τρόπο λειτουργίας επιχειρησιακών μονάδων και του Δικτύου καταστημάτων της.

Όπως τονίζει η τράπεζα, στόχος του προγράμματος είναι η συνεχής εξέλιξη του επιχειρησιακού και λειτουργικού της μοντέλου, η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της και η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου εξυπηρέτησης των Πελατών.

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023.

Δυνατότητες αποχώρησης και όροι

Το πρόγραμμα αφορά σε εργαζόμενους που έχουν τουλάχιστον 5ετή υπηρεσία στην τράπεζα ενώ, στο προσωπικό που θα επιλέξει να συμμετέχει προσφέρονται δυο βασικές επιλογές: άμεση αποχώρηση ή 3ετής άδεια μετ’ αποδοχών (sabbatical), κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση παροχής εργασίας προς την τράπεζα.

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για την άμεση αποχώρηση τοποθετείται στις 170.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα προβλέπεται πριμοδότηση για τους εργαζόμενους ηλικίας από 45 έως και 55 ετών οι οποίοι απασχολούνται στο δίκτυο καταστημάτων σε υποστηρικτικές θέσεις εξυπηρέτησης πελατών, ενώ πρόσθετη πριμοδότηση προβλέπεται ειδικά για τα Καταστήματα επαρχίας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης). Τέλος, προσαύξηση 5% θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησής του.

Για το τριετές sabbatical, το ανώτατο πλαφόν ορίζεται σε 200.000 ευρώ, με τον εργαζόμενο να λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical το 55% του μικτού μισθού του. Ελκυστικός στην επιλογή του sabbatical είναι και ο όρος – που για πρώτη φορά εφαρμόζει η Alpha Bank – o οποίος προβλέπει στην κατηγορία αυτή, προκαταβολή 40% του τελικού κινήτρου προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών.

Μέγιστο δυνατό όφελος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει το μέγιστο δυνατό όφελος, καθώς η πλειονότητα όσων το επιλέξουν λαμβάνει 60 καθαρούς μισθούς ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αποζημίωση φθάνει έως και τους 90 μισθούς. Για εργαζόμενους άνω των 56 ετών το κίνητρο αντιστοιχεί σε μισθούς που καλύπτουν το διάστημα μέχρι τη συνταξιοδότηση τους. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στη εθελούσια διατηρούν το σύνολο των ευνοϊκών ρυθμίσεων και όρων σε δάνεια και κάρτες, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούνται κανονικά. Λαμβάνουν, επίσης, το σύνολο του ατομικού αποταμιευτικού προγράμματος (εισφορές Εργαζόμενου και Τράπεζας, περιλαμβανομένων αποδόσεων), ενώ διατηρούν και την πρόσθετη νοσοκομειακή κάλυψη για τρία έτη μετά την αποχώρηση, εάν αυτή είναι άμεση ή καθ’ όλη τη διάρκεια του sabbatical, αναλόγως επιλογής.

Νέες θέσεις εργασίας

Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου έρχεται να συμπληρώσει το πλέγμα πρωτοβουλιών για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας. Την ίδια στιγμή, ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης του προσωπικού του Ομίλου αλλά και η νέα οργανωτική δομή που υιοθετείται, έρχονται να ενισχύσουν την κινητικότητα και να διευρύνουν τις ευκαιρίες ανέλιξης στο εσωτερικό της τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν πρόκειται να καλυφθούν, τόσο από εσωτερικές μετακινήσεις, όσο και από την προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά. Μεταξύ άλλων δράσεων για την ενεργή σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, η Τράπεζα στοχεύει στην προσέλκυση νέων αποφοίτων που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στο banking και να υποστηρίξουν νέες, σύγχρονες πρακτικές στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Αν σου άρεσε κάνε