Στις αγορές η Alpha Bank για 300 εκατ. με senior preferred ομόλογο για να καλυφθεί το MREL

Στις αγορές η Alpha Bank για 300 εκατ. με senior preferred ομόλογο για να καλυφθεί το MREL

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:38 Δημιουργία 05/12/22, 18:32
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Στην έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους 300 εκατ. ευρώ, προχωρά η Alpha Bank, στο πλαίσιο κάλυψης των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεών της (MREL).

Σε συνέχεια της πρόσφατης πολύ επιτυχημένης έκδοσης και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική συγκυρία στις αγορές, η Alpha Bank αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων μέρος των μελλοντικών MREL αναγκών, μέσω μιας νέας έκδοσης με μεγαλύτερη διάρκεια, που καλύπτει τον τελικό στόχο για τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια τον Ιανουάριο του 2026.

Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, με τις BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley να έχουν αναλάβει τη διενέργεια της έκδοσης στο άμεσο μέλλον.

Όπως επισημάνθηκε κατά την πρόσφατη παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, η Τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο MREL και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω πορεία της προς την κάλυψη των εποπτικών της MREL υποχρεώσεων.

Η συναλλαγή θα επιτρέψει επίσης, σε πλήρως εθελοντική βάση, στους κατόχους του Senior Preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να μεταφέρουν τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάκλησης ή εναλλακτικά να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με τους ίδιους όρους (τιμή 100%). Η Alpha Bank εκτιμώντας ιδιαίτερα την ισχυρή θεσμική υποστήριξη των κατόχων του εν λόγω ομολόγου, δημιούργησε ένα εθελοντικό πλαίσιο για να διευκολύνει τους ομολογιούχους να συμμετέχουν σε μια νέα έκδοση αναφοράς, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, η οποία θα υποστηρίζεται τόσο από νέους διεθνείς όσο και εγχώριους επενδυτές.

Αν σου άρεσε κάνε