ΟΠΑΠ: Έκρηξη κερδών και εσόδων στο εννεάμηνο

ΟΠΑΠ: Έκρηξη κερδών και εσόδων στο εννεάμηνο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 20:29 Δημιουργία 22/11/22, 20:24
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη των retail δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, και η σταθερά ισχυρή ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων ενίσχυσαν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο.

Συγκεκριμένα τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, διαμορφώθηκαν στα 285,8 εκατ. ευρώ, ενώ καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν σε 1.398,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1.040,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,4%.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

-Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2022 διαμορφώθηκαν στα €1.398,1 εκ. έναντι €1.040,3 εκ. το εννεάμηνο 2021, αυξημένα κατά 34,4% ως αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και της ανθεκτικής ζήτησης σε μία περίοδο περιορισμένης καταναλωτικής δαπάνης. Στο γ’ τρίμηνο 2022 τα GGR ανήλθαν σε €498,8 εκ., υψηλότερα κατά 6,1% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την αύξηση των retail δραστηριοτήτων ως αποτέλεσμα της σταδιακής επιστροφής των περιστασιακών πελατών μας στα καταστήματα, καθώς και την ισχυρή δυναμική του online.

-Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το εννεάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 40,0% σε ετήσια βάση στα €574,8 εκ. (εννεάμηνο 2021: €410,5 εκ.), λόγω της αύξησης των εσόδων σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το γ’ τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 10,3% στα €204,6 εκ. (γ’ τρίμηνο 2021: €185,4 εκ.).
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 40,4% στα €533,3 εκ. (εννεάμηνο 2021: €379,9εκ.) ή αυξημένα κατά 48,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση, αντικατοπτρίζοντας την ομαλοποίηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων μας ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €197,6 εκ. (γ’ τρίμηνο 2021: €175,0 εκ.), ενισχυμένα κατά 12,9%, ή αυξημένα κατά 13,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

-Λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2022 στα €251,2 εκ. έναντι €228,6 εκ. το εννεάμηνο 2021, αυξημένα κατά 9,9% σε ετήσια βάση υποστηρίζοντας την πλήρη λειτουργία του επίγειου δικτύου μας και την σημαντική online δραστηριότητα. Τα λειτουργικά έξοδα του γ’ τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €79,4 εκ. υψηλότερα κατά 2,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,7% το εννεάμηνο 2022 και 2,6% το γ’ τρίμηνο 2022.

-Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €285,8 εκ. το εννεάμηνο 2022 (εννεάμηνο 2021: €178,2εκ.) αυξημένα κατά 60,3% σε ετήσια βάση (ή αύξηση 87,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση). Τα καθαρά κέρδη το γ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €118,5 εκ. (γ’ τρίμηνο 2021: €99,3 εκ.), αυξημένα κατά 19,4% (ή ενισχυμένα κατά 16,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση).
Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €243,6 εκ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 0,35x (0,41x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

-Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο εννεάμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 34,4% σε ετήσια βάση στα €1.398,1 εκ. (εννεάμηνο 2021: €1.040,3εκ.) ως αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας του retail δικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και της ισχυρής συνεισφοράς του online.

Τα GGR στο γ’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €498,8 εκ. αυξημένα κατά 6,1% σε ετήσια βάση (γ’ τρίμηνο 2021: €470,2εκ.), υποστηριζόμενα σημαντικά από τις προϊοντικές βελτιώσεις και αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη επισκεψιμότητα στο επίγειο δίκτυό μας καθώς και τη συνεχή ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων μας.

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το ενεάμηνο 2022 διαμορφώθηκε στα €574,8 εκ. έναντι €410,5εκ. το εννεάμηνο 2021 αυξημένο κατά 40,0% ως αποτέλεσμα της αύξησης του GGR και των υψηλότερων περιθωρίων κερδοφορίας. Το μικτό κέρδος του γ’ τριμήνου 2022 διαμορφώθηκε στα €204,6εκ. υψηλότερο κατά 10,3% σε ετήσια βάση έναντι €185,4 εκ. το γ΄ τρίμηνο 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €533,3εκ. έναντι €379,9εκ. το εννεάμηνο 2021 αυξημένα κατά 40,4% ή κατά 48,4% σε επαναλαμβανομένη βάση. Το γ΄ τρίμηνο 2022 τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €197,6εκ. έναντι €175,0εκ. το γ΄ τρίμηνο 2021, αυξημένα κατά 12,9% ή κατά 13,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης του GGR σε συνδυασμό με τη συνεχή προσήλωση στη συγκράτηση του
λειτουργικού κόστους.

Τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €285,8εκ. έναντι €178,2εκ. το εννεάμηνο 2021 αυξημένα κατά 60,3% ή κατά 87,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Το γ’ τρίμηνο 2022 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €118,5εκ. αυξημένα κατά 19,4% ή κατά 16,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση, με βελτιωμένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων.

Αριθμολαχεία

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν στα €515,5 εκ. το εννεάμηνο 2022 έναντι €365,3εκ. το εννεάμηνο 2021, αυξημένα κατά 41,1% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας του retail δικτύου μας και της αυξημένης επισκεψιμότητας στα πρακτορεία μας.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία το γ’ τρίμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 1,2% και διαμορφώθηκαν στα €180,5εκ. ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης του ΤΖΟΚΕΡ λόγω των ευνοϊκών τζακ-ποτ που παράλληλα ενίσχυσαν τη ζήτηση των παιχνιδιών με συχνές κληρώσεις (fast games).

Αθλητικός Στοιχηματισμός

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε €442,8 εκ. το εννεάμηνο 2022 έναντι €355,3εκ. το εννεάμηνο 2021 αυξημένα κατά 24,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της σημαντικής επίδοσης των retail δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τη ισχυρή συνεισφορά του online.

Τα GGR του αθλητικού στοιχηματισμού το γ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα €156,2εκ. αυξημένα κατά 10,5% σε ετήσια βάση (γ’ τρίμηνο 2021: €141,4εκ.) ως αποτέλεσμα πληθώρας προσφερόμενων αθλητικών στοιχηματικών γεγονότων. Παράλληλα το Powerspin επιδεικνύει διψήφιους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης».

«Δυνατό φινάλε για τη φετινή χρονιά»

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι επιδόσεις μας χαρακτηρίστηκαν από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των retail δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα της σταδιακής επιστροφής των περιστασιακών παικτών, και τη σταθερά ισχυρή ανάπτυξη των online δραστηριοτήτων. Επίσης, η ομαλοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών μας οδήγησε σε βελτιωμένο περιθώριο EBITDA, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ισχυρή οικονομική θέση του ΟΠΑΠ.

Τα οφέλη που προέκυψαν από τις μοναδικές προϊοντικές προτάσεις μας και στα δύο κανάλια, καθώς και η εστίαση μας στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής Fast Forward.

Μεταξύ άλλων, οι νέες ενισχυμένες αποδόσεις του Πάμε Στοίχημα στα πρακτορεία μας, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές με αυτές της online αγοράς, επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας να υλοποιούμε τολμηρές και ρηξικέλευθες αποφάσεις, που αλλάζουν τα δεδομένα και οδηγούν σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ήρθαμε ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας και βελτιώσαμε τις επιδόσεις μας, μέσω πρωτοβουλιών όπως η διάθεση καινοτόμων ΣΚΡΑΤΣ επαυξημένης πραγματικότητας, η ολοκλήρωση της μετάβασης στη νέα εφαρμογή OPAP Store App, η ενσωμάτωση gamified χαρακτηριστικών στα widget του online ΤΖΟΚΕΡ και καζίνο και οι προωθητικές ενέργειες που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση του χαρτοφυλακίου μας.

Κοιτώντας στο μέλλον – και καθώς η πολυαναμενόμενη, κορυφαία διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει μόλις ξεκινήσει – πιστεύουμε ότι αυτή η ενθαρρυντική δυναμική θα οδηγήσει σε ένα δυνατό φινάλε για τη φετινή χρονιά».

Αν σου άρεσε κάνε