Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Οι αποφάσεις της για τέσσερις εισηγμένες

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Οι αποφάσεις της για τέσσερις εισηγμένες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:19 Δημιουργία 30/09/22, 18:13
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Τέσσερις αποφάσεις της που αφορούν ισάριθμες εισηγμένες εταιρείες δημοσιοποίησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του από 5/9/2022 δημοσιευμένου ενημερωτικού δελτίου της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ » για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, χωρίς την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.» προς τους μετόχους της εταιρείας «Reds Α.Ε Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών».

- Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «Ευρωπαϊκή Πίστη» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

- Την επιβολή συνολικού προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «Bcash Greece ING Privete co», λόγω αδυναμιών στην εφαρμογή των διαδικασιών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αν σου άρεσε κάνε