ΟΠΑΠ: Αυξημένα κατά 111,9% τα κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2022

ΟΠΑΠ: Αυξημένα κατά 111,9% τα κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2022

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 11:52 Δημιουργία 29/08/22, 11:43
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Στα 899,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι 570,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021, αυξημένα κατά 57,7%.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, η αύξηση ήταν αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων του καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 και της ισχυρής ζήτησης, παρά την συνολικά ασθενέστερη καταναλωτική δυναμική. Τα GGR στο β' τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 442,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή απόδοση των retail δραστηριοτήτων μας (έναντι της μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας το β' τρίμηνο 2021 λόγω των lockdown που είχαν επιβληθεί), καθώς και την αυξημένη συνεισφορά του online.

Tα καθαρά κέρδη το α' εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα 167,3 εκατ. ευρώ (α' εξάμηνο '21: 78,9 εκατ. ευρώ) σημειώνοντας αύξηση 111,9% σε ετήσια βάση (ή αύξηση 188,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση). Τα καθαρά κέρδη το β' τρίμηνο '22 ανήλθαν σε 79,0 εκατ. ευρώ (β' τρίμηνο '21: 70,3 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 12,4% (ή αυξημένα κατά 37,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση).

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α' εξάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 64,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 370,2 εκατ. ευρώ (α' εξάμηνο 2021: 225,1 εκατ. ευρώ), εξαιτίας της αύξησης του GGR σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το β' τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε 181,2 εκατ. ευρώ (β' τρίμηνο 2021: 161,7 εκατ. ευρώ) αυξημένο κατά 12,0%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α' εξάμηνο 2022 ήταν υψηλότερα κατά 63,9% στα 335,7 εκατ. ευρώ (α' εξάμηνο '21: 204,8 εκατ. ευρώ) ή αυξημένα κατά 80,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα επίσης και από τα έσοδα που σχετίζονται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Τα EBITDA στο β' τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 166,9 εκατ. ευρώ (β' τρίμηνο '21: 143,5 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 16,3% ή αυξημένα κατά 19,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση λόγω των αυξημένων εσόδων και των βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους.

Τα λειτουργικά έξοδα α' εξαμήνου 2022 ανήλθαν στα 171,9 εκατ. ευρώ έναντι 151,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2021, αυξημένα κατά 13,5% σε ετήσια βάση προκειμένου να υποστηριχθεί η πλήρης λειτουργία των καταστημάτων μας, ενώ τα λειτουργικά έξοδα β' τριμήνου 2022 ανήλθαν σε 83,3 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση. Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, το α' εξάμηνο 2022 τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ το β' τρίμηνο '22 μειώθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σε δήλωσή του ο Jan Karas, διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2022 σημειώνει: «Αναμφίβολα, η άρση των υπολειπόμενων περιορισμών που σχετίζονταν με τον κορονοϊό έδωσε τον τόνο στις retail δραστηριότητες, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε ηπιότερη καταναλωτική δαπάνη, λόγω των αυξανόμενων μακροοικονομικών προκλήσεων. Ο ΟΠΑΠ πέτυχε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, χάριν στην πλήρη επαναλειτουργία του retail δικτύου και την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου μας. Το ανανεωμένο Tzoker.gr, η νέα εφαρμογή OPAP Store app, η ενίσχυση του Powerspin με συνδυαστικές επιλογές και το ανανεωμένο Λαϊκό Λαχείο, σε συνδυασμό με ελκυστικές προωθητικές ενέργειες για τους πελάτες μας, ενισχύουν την εμπειρία διασκέδασης των παικτών, τόσο στο online όσο και στο retail κανάλι. Επιπλέον, η επιτυχής αξιοποίηση δεδομένων πελατών που συλλέγονται μέσω του προγράμματος loyalty συμβάλλει στην αυξημένη παικτική δραστηριότητα. Ο ΟΠΑΠ παραμένει κατάλληλα τοποθετημένος για την επίτευξη ανθεκτικών μεγεθών εσόδων και κερδοφορίας, καθώς και για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών προτεραιοτήτων του, με τρόπο βιώσιμο και υπεύθυνο για όλους τους εταίρους του».

Αν σου άρεσε κάνε