Στο 10% το ποσοστό της Alpha Bank στη «Nexi Πληρωμών»

Στο 10% το ποσοστό της Alpha Bank στη «Nexi Πληρωμών»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 11:54 Δημιουργία 17/08/22, 11:49
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Η νέα εταιρεία, στην οποία η Alpha Bank είχε αρχικά διατηρήσει ποσοστό 49% και το πλειοψηφικό πακέτο ανήκε στην ιταλική Nexi, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στις 30 Ιουνίου και, ένα μήνα αργότερα, υλοποιήθηκε το δεύτερο μέρος της συμφωνίας, που οδήγησε στη μεταβίβαση περαιτέρω ποσοστού περίπου 39%, περιορίζοντας τη συμμετοχή της Alpha Bank στο 10%.

Η συμφωνία προβλέπει δικαίωμα της Alpha να επαναγοράσει, κατά την τέταρτη επέτειο από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μέρος του ποσοστού της Nexi Πληρωμών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Alpha Bank αποτελεί τον αποκλειστικό διανομέα των προϊόντων και υπηρεσιών της νέας εταιρείας στην ελληνική αγορά, μέσω του εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει υποχρεωτική διακράτηση των μετοχών της εταιρείας για διάστημα 10 ετών, καθώς και δικαίωμα πρώτης προσφοράς αμφοτέρων των μετόχων –Alpha και Nexi–, δικαίωμα συμμετοχικής μεταβίβασης μετοχών της Alpha Bank, μηχανισμούς αποχώρησης με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς και δικαίωμα προαίρεσης πώλησης τόσο για την Alpha Bank όσο και για τη Nexi σε συγκεκριμένες περιστάσεις όπως η ουσιώδης παραβίαση της σύμβασης μετόχων.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα αποτελέσματα εξαμήνου η τράπεζα ενέγραψε κέρδος 300,9 εκατ. ευρώ και η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την καταβολή στην Alpha πρόσθετου τιμήματος, υπό την αίρεση επίτευξης συγκεκριμένου στόχου αύξησης των εσόδων της Nexi Πληρωμών έως το 2025. Τα έσοδα της νέας εταιρείας για το 2022 από ακαθάριστες προμήθειες σε pro-forma βάση και προ συνεργειών έχουν υπολογιστεί σε 94 εκατ. ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε