Εξαγορά της εταιρείας Πηλέας Κτηματική από την Trastor

Εξαγορά της εταιρείας Πηλέας Κτηματική από την Trastor

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 22:02 Δημιουργία 12/11/21, 21:47
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Η Trastor AEEAΠ προχώρησε στην υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας Πηλέας Κτηματική ΑΕ. Η τελευταία είναι ιδιοκτήτρια οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 39,9 χιλ. τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο οποίο θα ανεγερθεί ένα σύγχρονο κέντρο ψύξης, αποθήκευσης και διανομής με εκτιμώμενη συνολική επιφάνεια 22 χιλ. τ.μ. περιβαλλοντικά πιστοποιημένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.


Η συγκεκριμένη επένδυση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών της Πηλέας Κτηματική, μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αιρέσεων που προβλέπονται στο προσύμφωνο. To συνολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών της Πηλέας Κτηρματική, θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.


O Τάσος Καζίνος, διευθύνων σύμβουλος της Trastor, με αφορμή την πραγματοποίηση της ως άνω συμφωνίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καθώς οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η Trastor αυξάνει την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης κριτηρίων στη λήψη των επενδυτικών της αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία ηγείται στην υιοθέτηση πρακτικών πράσινων επενδύσεων στον κλάδο των Logistics, διατηρώντας τη δέσμευσή της ως προς τον σχηματισμό του πιο σύγχρονου χαρτοφυλακίου αποθηκευτικών χώρων στην Αττική».

Αν σου άρεσε κάνε