Στο 2,45% το επιτόκιο της ομολογιακής έκδοσης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Στο 2,45% το επιτόκιο της ομολογιακής έκδοσης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 20:15 Δημιουργία 12/11/21, 20:13
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια προσφορά του κοινού ομολογιακού δανείου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 734,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,94 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά ομολογία.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των ομολογιών σε 2,45% ετησίως. Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 170.000 ομολογίες (68% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, και β) 80.000 ομολογίες (32% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Αν σου άρεσε κάνε