Νέα σελίδα για την Chipita που χωρίζεται στα δύο

Νέα σελίδα για την Chipita που χωρίζεται στα δύο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 12:47 Δημιουργία 20/09/21, 08:37
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Μία νέα εποχή για την Chipita θα σηματοδοτήσει η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, οι οποίοι αναμένεται να ανάψουν το «πράσινο φως» στη διάσπασή της σε δύο νέες εταιρείες.

Ειδικότερα, η μία θα είναι το κυρίως κομμάτι της Chipita, το οποίο περνά στη Mondelez. Η άλλη θα περιλαμβάνει ό,τι κράτησαν οι παλαιοί μέτοχοι, κυρίως τις μετοχές της αλλαντοβιομηχανίας «Νίκας», καθώς και τη συμμετοχή της Chipita στην Britchip, το κοινοπρακτικό σχήμα με τη Britannia Industries με το οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία στην Ινδία.

Η πρώτη θα λέγεται Chipita Global AΕ, η δεύτερη Chipita Foods AE, ενώ και οι δύο θα εδρεύουν στη Μεταμόρφωση.

Η Chipita Global θα αποκτήσει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα στοιχεία:

Όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Chipita.

Όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών για την εδαφική περιοχή χωρών εκτός της Νοτιοανατολικής Ασίας, (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, που υπάρχουν τώρα εκτός των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας ή θα υπάρχουν στο μέλλον εκτός των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Όλες τις μετοχές που ανήκαν στην Chipita πλην αυτών που θα μεταβιβασθούν στην Chipita Foods.

Όλο τον βιομηχανικό εξοπλισμό της Chipita εκτός ενός εργαστηρίου έρευνας και ανάπτυξης.

Όλο το απόθεμα.

Το σύνολο του ενεργητικού της Chipita το οποίο θα μεταβιβασθεί στις δύο εταιρείες υπολογίστηκε σε 1,43 δισ. ευρώ, εκ των οποίων αξίζει να σημειωθεί ότι πολύ μεγάλο μερίδιο αντιστοιχεί στα σήματα, η αξία των οποίων υπολογίστηκε σε 202,3 εκατ. ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Chipita Foods AE θα διαμορφωθεί σε 85.397.691 ευρώ διαιρούμενο σε 85.397.691 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Chipita Global AE θα διαμορφωθεί σε 940.558.993 ευρώ διαιρούμενο σε 940.558.993 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ Εν προκειμένω, το μετοχικό κεφάλαιο θα καθοριστεί με βάση το ποσό της αποτίμησης μείον τα αποθεματικά και τα παρακρατηθέντα κέρδη που μεταβιβάζονται στην Chipita Global (κανένα αποθεματικό δεν θα μεταβιβαστεί στην Chipita Foods).

Αν σου άρεσε κάνε