Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:46 Δημιουργία 07/06/21, 19:41
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την έγκριση της αίτησης αναγνώρισης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ως Εθνικού Φορέα Εγνωσμένου Κύρους για την έκδοση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

-Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «FORTHNET Α.Ε. από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

-Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής επί του χρηματοπιστωτικού μέσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν σου άρεσε κάνε