ΕΛΠΕ: Απτοήτα απο την πανδημία - Έκλεισαν με κερδοφορία το δ΄τρίμηνο του 20 

ΕΛΠΕ: Απτοήτα απο την πανδημία - Έκλεισαν με κερδοφορία το δ΄τρίμηνο του 20 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 20:16 Δημιουργία 25/02/21, 19:57

Θετικά αποτελέσματα ανακοίνωσε ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων, εν μέσω πανδημίας και δυσμενούς περιβάλλοντος με συρρίκνωση της αγοράς και ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλισης.

Μπορεί η πρωτοφανής πτώση της ζήτησης πετρελαίου και τα διαδοχικά lockdown να οδήγησαν σε σοβαρή απώλεια των λειτουργικών κερδών ωστόσο ο όμιλος δεν εμφάνισε αναπροσαρμοσμένες καθαρές ζημιές στο σύνολο του έτους, κόντρα στις προβλέψεις των 6 χρηματιστηριακών που καλύπτουν τη μετοχή.

Αντιθέτως ανακοίνωσε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη και παράλληλα νέο άλμα στις εξαγωγές κατά 11%, με τα επίπεδα παραγωγής των διυλιστηρίων να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Συγκερκιμένα τα συγκρίσιμα EBITDA για το σύνολο του έτου ςδιαμορφώθηκαν στα 333 εκατ. ευρώ ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 5 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος πέτυχε να βελτιώσει τη ρευστότητά του και να προχωρήσει στην αναχρηματοδότηση δανείων ύψους 900 εκατ. ευρώ με ευνοϊκούς όρους, οδηγώντας σε ιστορικά χαμηλά το χρηματοοικονομικό κόστος. Παράλληλα ολοκληρώθηκε με ασφάλεια το μεγαλύτερο διαχρονικά πρόγραμμα συντήρησης μονάδων στο διυλιστήριο Ασπροπύργου ενώ υλοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις και αναβαθμίσεις των μονάδων με περιβαλλοντικό όφελος.

Όπως ανακοινώθηκε το ΔΣ θα προτείνει στη ΓΣ τη διανομή μερίσματος, ύψους 0,1 ευρώ ανά μετοχή, παρά το γεγονός ότι η αγορά είχε προεξοφλήσει το αντίθετο.

Τα αποτελέσματα

Πιο αναλυτικά η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και Έτους 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €77 εκατ. στο Δ’ Τρίμηνο. Αντίστοιχα, τα ετήσια Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €333 εκατ. και τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €5 εκατ..

Ικανοποιητικά κρίνονται τα πιο πάνω αποτελέσματα, καθώς επιτεύχθηκαν μέσα σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον όπου η πρωτοφανής πτώση ζήτησης και διεθνών περιθωρίων και τα διαδοχικά lockdown οδήγησαν σε απώλεια λειτουργικών κερδών άνω των €350 εκατ. ενώ η υποτίμηση των αποθεμάτων λόγω της πτώσης τιμών ξεπέρασε τα €500 εκατ..

Από την αρχή της κρίσης, ως βασικές επιχειρηματικές προτεραιότητες τέθηκαν η υγεία και ασφάλεια προσωπικού και συνεργατών, ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς και των πελατών μας, η διασφάλιση ρευστότητας και η εκμετάλλευση ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο 2020, πολιτικές για την προστασία των εργαζομένων, με διεξαγωγή άνω των 30.000 τεστ COVID-19 συνολικά μέσα στο 2020 και πιστοποίηση COVID Shield σε επίπεδο Excellence σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Η επιτυχής διαχείριση θεμάτων ασφάλειας, με άμεσο εντοπισμό και απομόνωση κρουσμάτων, επέτρεψε την ομαλή λειτουργία μονάδων, εγκαταστάσεων, πρατηρίων και γραφείων, χωρίς προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς. Παράλληλα, τα Διυλιστήρια διατήρησαν υψηλά επίπεδα παραγωγής, επιτυγχάνοντας νέα αύξηση εξαγωγών κατά 11% για το 2020, σε μια περίοδο που πολλά διυλιστήρια στη Μεσόγειο και παγκοσμίως εξαναγκάστηκαν σε προσωρινή, ή και οριστική παύση δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, βελτιώθηκε η χρηματοοικονομική ρευστότητα με επιπρόσθετη χρηματοδότηση για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου και υλοποίησης επενδύσεων, καθώς και με επιτυχή αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών. Κατά τη διάρκεια των μεγάλων αναταράξεων στη διεθνή αγορά πετρελαίου, ο Όμιλος προχώρησε σε εμπορικές συναλλαγές προαγοράς και αποθήκευσης φορτίων (contango trades), εκμεταλλευόμενος τους αποθηκευτικούς χώρους των εγκαταστάσεών του και εξασφαλίζοντας όφελος $70 εκατ. στο Β’ εξάμηνο.

Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ αποτελέσματα, αυτά επηρεάστηκαν από την ανάκαμψη των διεθνών τιμών αργού στο Δ’ Τρίμηνο 2020, με θετικό αντίκτυπο στην αποτίμηση αποθεμάτων ύψους €32 εκατ., αναστρέφοντας μικρό μέρος των ζημιών που καταγράφηκαν στο εννεάμηνο του 2020 λόγω της ιστορικής υποχώρησης των τιμών, με αποτέλεσμα τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA να διαμορφωθούν στα €68 εκατ., έναντι €110 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο 2019.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Ομίλου στην αντιμετώπιση της πανδημίας, με ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε υποδομές και προηγμένο ιατρικό εξοπλισμό, συνολικού ύψους €8 εκατ..

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαμήνου ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ασφάλεια, το εκτενές πρόγραμμα (πενταετούς) συντήρησης και αναβάθμισης του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, το μεγαλύτερο ιστορικά, με σημαντικές προκλήσεις λόγω διαχείρισης της πανδημίας. Πέρα από την αυξημένη οικονομική απόδοση που αναμένεται μετά το πέρας ενός τέτοιου έργου, το διυλιστήριο θα ωφεληθεί και από τη βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων, με μείωση εκπομπών σωματιδίων (ΡΜs) κατά 50%, καθώς επενδύθηκαν άνω των €35 εκατ. σε περιβαλλοντικά έργα.

Συνολικά, υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €295 εκατ. περίπου, που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με έμφαση σε έργα ενεργειακής μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Εντός του 2020, ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά και ξεκίνησε την κατασκευή του Φ/Β έργου 204MW στην περιοχή της Κοζάνης, ενός έργου οροσήμου αναφορικά με την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΠΕ στον τομέα των ΑΠΕ. Σημειώνεται ότι, το 20% των συνολικών επενδύσεων αφορούν έργα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής βελτίωσης, με το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021 να ξεπερνάει το 35%, σηματοδοτώντας τη σταδιακή μετάβαση του Ομίλου σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, παράλληλα με τη σημαντική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των βασικών του δραστηριοτήτων.

Υλοποίηση Στρατηγικής


Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής στο Φ/Β έργο της Κοζάνης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και παρά τις μικρές καθυστερήσεις λόγω COVID-19. Επιπλέον, συστάθηκε και εφαρμόστηκε πλαίσιο διαχείρισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

Αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ των εταιρειών ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας (65% ΤΑΙΠΕΔ – 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ), στις οποίες ο Όμιλος συμμετέχει ως από κοινού πωλητής στη ΔΕΠΑ Υποδομών και υποψήφιος αγοραστής μέσω κοινού σχήματος με την EDISON στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες due diligence (συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία). Η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2021, αν και αναμένεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία λόγω COVID-19.

Κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης του εργοστασίου CCGT της ELPEDISON στη Θεσσαλονίκη ύψους €20 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τη δυναμικότητα σε 420MW, με επιπλέον σημαντική βελτίωση στην απόδοση και την ευελιξία του.

Ανάκαμψη τιμών αργού


Οι διεθνείς τιμές αργού, έπειτα από τα πολυετή χαμηλά του Β’ Τριμήνου λόγω της εξαιρετικά χαμηλής ζήτησης και της οικονομικής ύφεσης που προκλήθηκε από την επιβολή μέτρων lockdown, σημείωσαν ανάκαμψη κατά τη διάρκεια του Δ’ Τριμήνου, αντανακλώντας κυρίως το αποτέλεσμα της συμφωνίας των κύριων χωρών παραγωγών πετρελαίου παγκοσμίως για σημαντική μείωση της παραγωγής και των εξαγωγών αργού. Έτσι, οι τιμές του Brent διαμορφώθηκαν στα $44/bbl κατά μέσο όρο, παραμένοντας όμως σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το Δ’ Τρίμηνο 2019 ($63/bbl). Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν οι τιμές και στο σύνολο του έτους, με ανοδική πορεία από τα χαμηλά του Απριλίου 2020 και τις τιμές του Brent να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα $42/bbl, σε σχέση με $64/bbl το 2019.

Το ευρώ σημείωσε ανάκαμψη καθ’ όλο το Β΄ Εξάμηνο του 2020, με την ισοτιμία του σε σχέση με το δολάριο στο Δ’ Τρίμηνο να κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2018 στα 1,19, ενώ για το σύνολο του 2020 το ευρώ κυμάνθηκε στα 1,14 δολάρια (1,12 το 2019). Η εξασθένηση του δολαρίου επηρεάζει αρνητικά τις ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης.

Το διεθνές περιβάλλον διύλισης χαρακτηρίστηκε από σημαντική επιδείνωση στο Β’ Τρίμηνο, λόγω της μεγάλης και απότομης πτώσης στη ζήτηση, με μικρή ανάκαμψη στο Β’ εξάμηνο, αλλά σε επίπεδα που παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα περσινά. Το Δ’ Τρίμηνο, τα περιθώρια των βασικών προϊόντων παρέμειναν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ μικρή βελτίωση παρουσίασε το διαφορικό Brent-Urals. Κατά συνέπεια, τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης σημείωσαν μικρή ανάκαμψη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παραμένοντας όμως σε ιστορικά χαμηλά, με τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC στα $1,0/bbl, ενώ τα περιθώρια Hydrocracking κυμάνθηκαν στα $-0,1/bbl.

Μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά


Η συνολική ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων για το 2020 παρουσίασε μείωση κατά 8%, στους 6,3 εκατ. τόνους, καθώς η κατανάλωση επίγειων καυσίμων κίνησης μειώθηκε κατά μέσο 13% το 2020, ως αποτέλεσμα των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας COVID-19, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης σημείωσε αύξηση 15% λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς και της επιβολής του lockdown. Σημαντική μείωση της ζήτησης κατέγραψε η αδασμολόγητη αγορά, με τα αεροπορικά καύσιμα να εμφανίζουν πτώση σε ποσοστό 67% λόγω των περιοριστικών μέτρων και τη μεγάλη μείωση της τουριστικής κίνησης και τα ναυτιλιακά καύσιμα στο -33%, λόγω της περιορισμένης δραστηριότητας στους κλάδους ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας.

Επαρκής ρευστότητα με επιτυχή αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανείων. Χρηματοοικονομικό κόστος σε ιστορικά χαμηλά

Ο Όμιλος βελτίωσε τη ρευστότητά του, παρά το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, αντλώντας επιπλέον χρηματοδότηση τόσο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά και από το τραπεζικό σύστημα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους κατά τη διάρκεια του έτους. Εντός του Δ’ Τριμήνου, ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών ύψους €900 εκατ. που έληγαν το Δ’ Τρίμηνο του 2020 και το Α’ Εξάμηνο του 2021, βελτιώνοντας το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Τα παραπάνω οδήγησαν σε περαιτέρω σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, που διαμορφώθηκε για το έτος στα €104 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 10% σε σχέση με πέρσι και σχεδόν 50% την τελευταία τετραετία. Ο Καθαρός Δανεισμός στο 2020 διαμορφώθηκε στα €1,7 δισ., με το Συντελεστή Μόχλευσης στο 47%.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμήνου / Έτους 2020 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται πιο κάτω:

Διύλιση, εφοδιασμός και εμπορία


Το Δ’ Τρίμηνο 2020, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €43 εκατ. (-43%).

Η παραγωγή ανήλθε στους 3 εκατ. τόνους (-5%) και οι πωλήσεις σε 3,2 εκατ. τόνους (-8%), ενώ για το σύνολο του έτους στους 13,8 και 14,4 εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 6,6 δολ. ανά βαρέλι στο Δ’ Τρίμηνο 2020, διατηρώντας σημαντική υπεραπόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων.

Πετροχημικά


Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €10 εκατ. (-49%) στο Δ’ Τρίμηνο 2020, καθώς η μειωμένη παραγωγή προπυλενίου, λόγω της συντήρησης της μονάδας splitter στον Ασπρόπυργο, επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία.

Εμπορία

Στην Εγχώρια Εμπορία η εφαρμογή του δεύτερου lockdown στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη υποχώρηση στην αγορά αδασμολόγητων καυσίμων, οδήγησε σε χαμηλότερους όγκους, ωστόσο οι λειτουργικές επιδόσεις και η διαχείριση του κόστους διατήρησαν την κερδοφορία του τέταρτου τριμήνου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, με το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου στα €10 εκατ. και συνολικά το 2020 στα €38 εκατ. (-49%).

Στη Διεθνή Εμπορία, η ασθενέστερη ζήτηση σε όλες τις χώρες, αντισταθμίστηκε από τη βελτιωμένη λειτουργία που περιόρισε τη μείωση της κερδοφορίας, με αποτέλεσμα το Συγκρίσιμο EBITDA Δ’ Τριμήνου να ανέλθει στα €16 εκατ. (-3%), οδηγώντας το αντίστοιχο αποτέλεσμα για το 2020 στα €59 εκατ. (-8%).

Συμμετοχές


Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το 2020, ανήλθε στα €21 εκατ.

Το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα €44 εκατ. για το 2020, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι λόγω αυξημένης παραγωγής, καθώς και μειωμένου κόστους τροφοδοσίας

Αν σου άρεσε κάνε