Νέο αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του ΟΛΠ - Η σύνθεση

Νέο αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του ΟΛΠ - Η σύνθεση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 04/01/21, 15:59

TAGS

Ο Ζου Ξιανχούι αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου στον ΟΛΠ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

Έτσι, του ανωτέρω ορισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ ανασυγκροτείται σε σώμα, από 22.12.2020, ως κατωτέρω:

1) YU ZengGang, εκπρόσωπος μετόχων, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) ΖΗU Jianhui, εκπρόσωπος μετόχων, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) FENG Boming, εκπρόσωπος μετόχων, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) ZHANG Anming, εκπρόσωπος μετόχων, Εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) KWONG Che Keung Gordon, εκπρόσωπος μετόχων, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) IP Sing Chi, εκπρόσωπος μετόχων, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, εκπρόσωπος μετόχων, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν σου άρεσε κάνε