Ανοδικά τα κέρδη του ΟΛΠ για τη χρήση του 2019

Ανοδικά τα κέρδη του ΟΛΠ για τη χρήση του 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:28 Δημιουργία 19/05/20, 19:26

Αύξηση 12,5% παρουσιάζουν τα κέρδη προ φόρων για τον ΟΛΠ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019 που παρουσιάστηκαν σήμερα μέσω teleconference στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών παρουσία της διοίκησης του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων το 2019 διαμορφώθηκαν στα 47,6 εκατ. ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 149,2 εκατ. ευρώ έναντι 132,9 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3 %.

Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27 % σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ το 2018.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το 2018.

-Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 106,7 εκατ. ευρώ έναντι 80,9 εκατ. ευρώ το 2018.

- Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5388 ευρώ από 0,424 ευρώ το 2018 (αύξηση 27%).

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu: "Το 2019 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αύξησης του ανταλλάγματος παραχώρησης, των μερισμάτων, των φόρων κλπ. και συμβάλλει στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών".

Τέλος σημειώνεται ότι το 2019 συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU, φέρνοντας τον Πειραιά στην πρώτη θέση στη Μεσόγειο.

Αν σου άρεσε κάνε