Αύξηση κερδών και εσόδων του ΟΛΠ για το 2019

Αύξηση κερδών και εσόδων του ΟΛΠ για το 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 20/02/20, 18:03

Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς για το 2019, με την εταιρεία να προτείνει 27% υψηλότερο μέρισμα.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ.Ε. ανήλθε σε €149,2 εκατ. έναντι €132,9 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού €16,3 εκατ. η ποσοστό 12,3%. H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 17,1% ή κατά €9,6 εκατ. Επιπλέον αύξηση εσόδων σημειώθηκε στους τομείς ναυπηγοεπισκευής και κρουαζιέρας κατά 25,3% και 18,3% ή ποσού €2,4 εκατ. και €1,9 εκατ. αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε €47,6 εκατ. έναντι €42,3 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12.5% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27% σε €35,4 εκατ. έναντι €27,9 εκατ. της χρήσης 2018.

Επίσης η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλει €5,4 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018.

Σημαντική αύξηση 32% σημείωσαν και τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε €106,7 εκατ. έναντι €80,9 εκατ. το 2018. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,5388 από €0,4240 το 2018 (αύξηση 27%).

Ο πρόεδρος της OΛΠ Α.Ε. Yu Zenggang δήλωσε: ‘«Το 2019 ήταν μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά που αποδίδεται τόσο στο προσωπικό, όσο και στη Διοίκηση της OΛΠ Α.Ε. Το 2020, ύστερα από τις σχετικές εγκρίσεις, μπορούμε να επιταχύνουμε την εξέλιξη υλοποίησης του Master Plan. Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να συνεισφέρουμε περισσότερο στους εμπλεκόμενους φορείς, στις τοπικές κοινωνίες και συγχρόνως να αυξήσουμε τις αποδόσεις για τους μετόχους της εταιρείας».

Αν σου άρεσε κάνε